Femklövern i Skåne

Femklövern initierar rundabordssamtal för en nationell biogasstrategi

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2013 10:40 CEST

Femklövern i Skåne bjuder statsråden landsbygdsminister Eskil Erlandsson, IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och miljöminister Lena Ek till Skåne för ett rundabordssamtal om biogasens utvecklingspotential och hur framtidens samverkansmodeller mellan nationella och regionala biogasstrategier ska se ut.

En av de viktigaste frågorna som samtalet ska handla om är hur Skåne kan bidra till att höja de nationella målen för biogasproduktion så att de når upp till våra egna ambitionsnivåer. En annan fråga är var biogasen gör mest nytta för att nå både de nationella och regionala målen.

Regeringen har utsett Skåne till nationellt pilotlän för biogas och här finns också den största potentialen för framtida produktion. Det är detta som gör biogasen så viktig för att ersätta de fossila bränslena.

För att nå detta mål finns Skånes färdplan för biogas och Region Skåne bedriver tillsammans med Biogas Syd och ett drygt 40-tal organisationer och företag ett målinriktat arbete för att utveckla biogasområdet. Region Skåne har genom sin målsättning att göra kollektivtrafiken i Skåne fossilfri 2020 skapat en gynnsam grund för framtida efterfrågan på biogas i regionen.

– Biogas är ett prioriterat område för oss. Men vi måste samordna alla instanser, projekt och aktörer för att kunna nå framgång och utveckla biogasen i Skåne, säger Pontus Lindberg (M).

Anders Åkesson (MP) menar att det finns ett stort behov av att avgöra vilka nationella stimulansåtgärder som behövs för att stärka biogasutvecklingen.

– I dag ökar efterfrågan på biogas mer än produktionen och en brist på biogas riskerar att göra att vi inte uppfyller vår målsättning att bli fossilfria till 2020.

– Rundabordssamtalet ska bli ett startskott för att få till stånd en nationell strategi och tydliga målsättningar för biogasproduktionen, säger Katarina Erlingson (C) och fortsätter:

– Med rundabordssamtal ska vi staka ut kursen för en hållbar och stabil biogasutveckling, både i Skåne och i hela Sverige.

Mer information

Katarina Erlingson (C), regionråd, 1:e vice ordförande regionstyrelsen Region Skåne

044-309 32 28

Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne samt ordförande Klimatsamverkan Skåne

044-309 32 86

Pontus Lindberg (M) regionråd, Region Skåne samt ordförande regionala tillväxtnämnden

044-309 34 72


Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne