Fortifikationsverket

Femöresfortet öppnar för besökare

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 10:00 CEST

Fortifikationsverket och Försvarsmakten har nu genomfört alla sina åtgärder för att Femöresfortet ska kunna öppna för besökare. Det är en rad krav, bland annat när det gäller säkerheten, som Räddningstjänsten har ställt för att försvarsanläggningen ska få visas för allmänheten.

När det blev aktuellt att lägga ner Femöresfortet skrev kommunen till regeringen och bad om uppskov. Resultatet blev att Försvarsmakten beslutade att låna ut förnödenheter, som t.ex. kanoner, och en överenskommelse träffades mellan Oxelösunds kommun och Fortifikationsverket/Försvarsmakten att kommunen hyr Femöresfortet under ett års tid. Kommunen beräknar att guidade visningar kan starta i Femöresfortet efter midsommarhelgen, och i april 2004 ska kommunen lämna besked om de vill överta anläggningen. Ca 40% av försvarsanläggningens totala yta kommer att vara öppen för
visning.

Fortifikationsverket har bland annat åtgärdat utrymningsvägar, avspärrningar, klätterskydd till visningspjäs samt bergskrotningsintyg.

– Vi har haft ett jättebra samarbete med Försvarsmakten. FM HKV KRI Anlägg med Jan Dawidson i spetsen har dragit ett tungt lass för att vi skulle hinna genomföra detta projekt som enbart pågått sedan i mars. ANFA har via Per Ersson vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla Försvarsmaktens installationer är strömlösa och säkrade, säger Lennart Aldrin, ansvarig för projektet från Fortifikationsverkets sida.

Försvarsanläggningen är fullt inredd och ser likadan ut som den gjort under den tid Försvarsmakten bedrivit verksamhet här. Besökarna kommer bland annat att se ledningsplats, kanoner och kök. Vissa delar har Försvarsmakten lånat ut för att bevara en autentisk miljö, t.ex. kanonerna. Ett par krav för tillträde återstår. Det är vapenlicens för Försvarsmaktens pjäser samt skyltning till nödutgångar.

– Femöresfortet, som byggdes 1962, var planerat att läggas ner under 2003/2004. Om det hade blivit aktuellt skulle vi ha tömt anläggningen och gjutigt igen bergrummet. Det känns bra att den i stället kan visas för allmänheten, avslutar Lennart Aldrin.

För mer information om projektet kontakta:
Lennart Aldrin, Fortifikationsverket, Tel: 016-15 43 36, Mobil: 070-316 19 99
Per Ersson, ANFA, Tel: 0152.280 92, Mobil: 070-588 20 27
Greta Stridsman, Fortifikationsverket, Tel: 016-15 41 21, Mobil: 070-203 66 75
Jan Dawidson, Försvarsmakten, Tel: 08-788 76 86

Läs mer om Försvarsmakten på www.mil.se och om Fortifikationsverket på www.fortv.se