Stockholms Läns Landsting

Femte steget mot en bättre miljö antaget

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 12:51 CET

Idag beslutar landstingsfullmäktige om Miljösteg 5, den femte upplagan av landstingets miljöprogram. Det förra miljösteget är i stort sett redan uppfyllt, med 25% förnyelsebara bränslen, miljömärkning av läkemedel och miljöcertifiering av landstingets samtliga verksamheter. Nu höjs ribban rejält för perioden 2007-11.

- Stockholms läns landsting har uppmärksammats inom hela Europa för sitt miljöarbete, bland annat för miljömärkningen av läkemedel och för 10-punktsprogrammet som identifierar och föreslår åtgärder mot de tio värsta miljöhoten mot folkhälsan. Stockholm är även känt för sin satsning på förnybara drivmedel inom busstrafiken. Där höjs nu målet till 50% år 2011, säger Raymond Wigg (mp) miljölandstingsråd.

Miljö och hälsa är intimt förknippat. Vi vet att buller, partiklar, klimatförändringar och kemikalier påverkar vår hälsa. Astma och allergier ökar, cancerfallen likaså. Därför är det viktigt att landstinget gör vad det kan för att minska de negativa spår landstinget sätter i vår miljö.

- Vi går nu vidare. Vi måste göra ännu mer för att minska utsläppen av växthusgaser, för att förändra vår läkemedelskonsumtion, för att minska användandet av kemikalier i våra kläder, dialysslangar, rengöringsprodukter och så vidare. Runt omkring oss cirkulerar tusentals kemikalier och vi vet inte hur de påverkar oss och våra barn. Därför ska försiktighetsprincipen följas, säger Raymond Wigg (mp).

- Vår önskan var att detta viktiga dokument ska stödjas av alla partier i fullmäktige. Nu valde borgarna att ställa sig utanför beslutet, bland annat med kortsiktiga ekonomiska argument. Jag kan bara hoppas att det inte blir dessa tre partier som under nästa mandatperiod ska ansvara för landstingets miljöarbete, avslutar Raymond Wigg (mp).

För mer information, kontakta Raymond Wigg (mp) 070-737 44 16 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26.

Miljösteg 5 finns att ladda ner på http://www.sll.se/docs/w_lkk/fullmaktige/2006/06-03-14/06-030.pdfVänliga hälsningar,
Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll