Sundsvalls kommun

​Femteklassare skriver musik med Nordiska Kammarorkestern - konserter i Tonhallen

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 18:39 CEST

Eleverna i årskurs 5 på Sticksjö skola har komponerat ny musik tillsammans med Nordiska Kammarorkestern. I dagarna genomförs ett flertal skolföreställningar och på lördag är det dags för finalen – en konsert för allmänheten i Tonhallen.

Under hösten har eleverna träffat Nordiska Kammarorkesterns musiker och kompositionsmentor Patrik ”Putte” Källström. Eleverna har fått inspiration från bland annat konserten Lille Prinsen som de lyssnade till i början av läsåret. Allt material har sedan bearbetats och anpassats för Nordiska Kammarorkestern och har resulterat i tre låtar. Arbetet är ett Skapande skola-projekt med medel från Kulturrådet och där Sundsvalls Kulturskola står som samordnare. Under konserterna kommer även ett flertal elever i årskurs 3 att spela blockflöjt med Kulturskolans musikärare.

Projektet Samspel för ökad integration och vänskap
Under samma period har projektet Samspel pågått i Nordiska kammarorkesterns regi och med stöd från Sundsvalls kommun. Syftet är att komponera och spela musik för att skapa gemenskap och vänskap mellan svenskfödda och nyanlända ungdomar. Elever vid Skvaderns gymnasieskola samt Introduktionsprogrammet vid Sundsvalls gymnasium Västermalm har deltagit i projektet.

De kommande konserterna är finalen då de båda projekten och eleverna möts. Konserten kommer enligt Nordiska Kammarorkestern att vara varierande och brokig med allt från nordiskt folkliga toner, balkansväng, rap och vemodig moll till thailändsk dans. Under konserten kommer även tonsättaren Anders Lind medverka där hans verk "Animated Notation for Mixed Orchestra" framförs av Nordiska Kammarorkestern tillsammans med alla kompositörselever.

Konserten Samspel i Tonhallen

Torsdag 12 maj
Kl. 09:30-10:45 - publik Sticksjös alla elever F-5 och Sundsvalls gymnasium Västermalm
Kl. 12:30-13:45 - publik Skvaderns gymnasieskola

Fredag 13 maj
Kl. 09:30-10:45 publik Sundsvalls gymnasium Västermalm
Kl. 12:30-13:45 publik Sundsvalls gymnasium Västermalm

Lördag 14 maj
Kl. 14.00 – konsert för allmänheten

Kontaktpersoner:
Anneli Granö Sörell rektor Sticksjö skola, 060-658 3221, 070-104 0744
Margareta Sjödin, pedagog Sticksjö skola 060-658 3220