Månteatern

FENOMENOLOGI, PSYKOANALYS OCH DITT KÖTT - Föreläsningsserie under våren hos Månteatern

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 14:03 CET

Under fem måndagskvällar i vår bjuder Aning- föreningen för Filosofi och Psykoanalys och Månteatern in intressanta föreläsare med psykoanalytisk och filosofisk grund utifrån temat Kropp- fenomenologi, psykoanalys och ditt kött.

Aning drivs av studenter som läser psykologi och humaniora vid Lunds universitet vars ambition är att bedriva folkbildande verksamhet utanför universitetet.

Vi vill skapa en arena där olika akademiska och yrkesverksamma kompetenser får belysa viktiga existentiella och politiska teman för en publik både från akademin och utanför. Vår ambition är att svara upp mot ett både personligt och socialt behov av fördjupad reflektion kring teman som berör oss alla säger Anders Lindström från Aning.

Föreläsningsserien utgår ifrån temat ”kroppen”. Ett fenomen som är oss intimt nära och främmande på samma gång. Något som vi ofta står ambivalenta inför då det både förknippas med sinnlig njutning och påminnelsen om sårbarhet och död. Kroppen är där som objekt för ideal, fördomar och modellerande, och som subjekt i allt vi företar oss. Inom njutningsindustrin möter vi den slimmade och hälsosamma kroppen, samtidigt som vi på psykiatriska avdelningar möter skam, självskadande och svårfångade psykosomatiska symptom. Efter långa perioder av styvmoderligt behandlande av kroppen inom humaniora och samhällsvetenskap har man på senare tid kunnat se allt fler teorier om politiska kroppar, medicinska kroppar och levda kroppar.

Föreläsningarna med Aning är en naturlig utveckling av vårt tidigare akademiska spår som påbörjades med förra vårens föreställnings- och samtalsserie PSYKOTERAPI X5. I mötet mellan teatern och det akademiska, kan vi förutom att dela våra erfarenheter även få idéer om hur man bygger samtal samt mötas i konkreta situationer som den här föreläsningsserien berättar Helen Ortman, projektledare och konstnärlig ledare på Månteatern.

18/2 | Att konstituera en kropp: ett fenomenologiskt perspektiv
Föreläsare: Jonna Bornemark, filosof och föreståndare för Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

4/3 | Kroppsjaget och Freuds driftlära – om kroppen i psykoanalysen
Föreläsare: Johan Eriksson, fil. dr. i Teoretisk filosofi, Södertörns högskola, kandidat vid Svenska psykoanalytiska föreningens utbildningsinstitut, medlem av redaktionen till tidskriften Divan – om psykoanalys och kultur

18/3 | Vems kropp? Skillnaden mellan att se och att erfara
Föreläsare: Cecilia Sjöholm, Professor i Estetik vid Södertörns högskola. Har publicerat böcker om bl a Kristeva och Lacan, och har arbetat med fenomenologi och Hannah Arendt.

15/4 | Body in Mind – Den nya neuropsykoanalysen
Föreläsare: Iréne Matthis, Professor i psykoanalys, docent i klinisk neurovetenskap och psykoanalytiker

6/5 | Medicinens kropp och de andra kropparna
Föreläsare: Ola Sigurdsson, Professor Tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs Universitet

Förboka biljett på 046- 18 98 99 eller bokning@manteatern.se

Tid: 18/2, 4/2, 18/3, 15/4 & 6/5, kl 18:00
Längd: ca två timmar (med paus)
Pris: 20 kr (som betalas i biljettkassan på Månteatern)
Plats: Månteatern, Bredgatan 3

I pausen och efter föreläsningen serveras vin, dryck och snacks.

Presskontakt
Sara Mortazavi – Marknadsförare och publikutvecklare
sara@manteatern.se
, 0702-59 27 37

Henrik Hulander - Marknadsförare och publikutvecklare
henrik@manteatern.se
, 070-20 80 454

Kontakt Aning
Anders Lindström
aning.ffp@gmail.com 0702- 28 52 49

Arrangeras av Aning- Föreningen för Filosofi och Psykoanalys i samarbete med Månteatern och Folkuniversitetet.

Månteatern är en fri teatergrupp som producerar teater för barn, unga samt för vuxna. Vi vill med kvalitativ teater beröra och engagera.

Under de kommande åren genomsyras vårt arbete av temat ”Konsten att vara människa”.