Lunds universitet

Fernströmpriser för medicinsk forskning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:42 CEST

Medicinska forskare från hela Sverige samt från Finland prisbelönas den 2 november i Lund. Då utdelas priserna från Eric K. Fernströms Stiftelse: ett Stort nordiskt pris med en prissumma på 1 miljon kr, och sex priser på 100 000 kr vardera till yngre forskare vid landets alla medicinska fakulteter.

Eric K Fernström var en internationellt verksam skeppsredare från Karlshamn. Fernströmstiftelsen, som firade 25-årsjubileum för två år sedan, har sin bas vid medicinska fakulteten i Lund. Prisutdelningen äger rum i samband med det populärvetenskapliga arrangemanget Forskningens Dag, anordnat av medicinska fakulteten samman med Region Skåne.

Det Stora nordiska priset, ett av de största skandinaviska forskningsprisen inom området medicin, går i år till professor Kari Alitalo från Helsingfors universitet. Hans studier gäller de molekylära mekanismerna vid utvecklingen av nya blod- och lymfkärl, med möjliga tillämpningar bl a i behandlingen av cancer.

De yngre forskare som får Fernströmpriser har utsetts av var och en av de medicinska fakulteterna i landet.

Udo Häcker är utvecklingsbiolog vid Lunds universitet. Han forskar om signalvägarna vid den tidiga utvecklingen av bananflugan, en av genetikernas favoritorganismer. Ju mer man vet om cellernas signalvägar hos ett bananfluge-embryo, desto större blir möjligheten att hos människor behandla sjukdomar som beror på felaktiga funktioner hos celler och vävnader.

Ruth Palmer från Umeå universitet har också bananflugan som modellsystem. Hennes studier gäller signalproteiner som är inblandade i uppkomsten av cancer, fr a ett protein kallat ALK (anaplastisk lymfomkinas) som orsakar cancer om det inte är reglerat på rätt sätt.

Charlotta Dabrosin från Linköpings universitet studerar bröstcancer, speciellt hur de kvinnliga könshormonerna styr nybildningen av blodkärl och därmed blir avgörande för om en tumör ska kunna utvecklas. En av de tekniker hon använder är mikrodialys, där en tunn kateter läggs in i bröstet och samlar in de substanser som finns i vävnaden.

Catharina Larsson från KI är också inriktad på cancerforskning. Hon försöker identifiera de gener som styr uppkomsten av hormonproducerande tumörer, och har hittat gener knutna till utvecklingen av cancer i bl a njurarna, binjurarna och käkarnas salivproducerande körtlar.

Milos Pekny från Göteborgs universitet undersöker hur man ska få transplanterade nervceller att växa fast i skadade hjärnor och bilda normala nervbanor. Runt skador i hjärnan blir det normalt en ärrbildning som hindrar de nya nervcellerna från att komma på plats, men forskarna har i djurstudier hittat sätt att lösa problemet.

Richard Rosenquist Brandell från Uppsala forskar i samarbete med kliniker och olika ämnesspecialister om kronisk lymfatisk leukemi, den vanligaste leukemiformen hos vuxna i Sverige. Målet är att få mer kunskap om olika undergrupper inom sjukdomen för att kunna skräddarsy den bästa behandlingen för varje patient.

Mer information om Fernströmpriserna Monica Vikingsson, tel 046-222 06 14, e-post monica.vikingsson@med.lu.se.