Kulturdirekt

Festival: Almost out of sight (Auditory body)

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 09:01 CEST

Weld, Norrtullsgatan 7
www.weld.se 

Pressbiljetter:
info@weld.se

Information och pressbilder:
Fredrik Wåhlstedt
08-30 94 50 / 073-3642 318
fredrik.wahlstedt@weld.se 

Årets upplaga av Almost out of sight är en fortsättning och vidareutveckling av förra årets omtalade festival som ifrågasatte seendet och som ofta hade mörker eller förhindrad sikt som gemensamt tema.

Denna gång omfamnar även festivalen, med underrubriken Auditory body, den inlyssnande och lyssnande kroppen i relation till olika arkitektoniska rumsliga format. Utifrån detta tema medverkar några av konstnärerna med perfor- mance eller installationer som föreslår olika former av berättande eller ljud som produceras av kroppar eller subtila material. Gemensamt för de medverkande konstnärerna är ett intresse för former av publikt deltagande byggda på omhändertagandets princip.

Öppningskvällen bjuder på Undergroundradio av radioprofilen Kjell Alinge ett för festivalen specialgjort program. Innan dess har en mikrovärld av ljus, ljud och rörelse presenterats av Claudia Molitor (UK), Pascal Jardy och Anna Koch. Ytterligare internationellt besök får vi av israeliska Tammuz Binshtock som med en föreställningen Through the lightchamber riktar sig till en besökare åt gången.

Vidare presenteras en lysande (i dubbel bemärkelse) audivisuell installation av Cicilia Af Dalmatinerhjärta och ett koreografiskt/arkitektoniskt verk av Melo. Skin-Perceptual Titillations är en koreografi av Ann a Lord som utforskar beröring som media.

Pontus Pettersson bjuder in till sin egen teater och vi bjuder även på en repris av Lundahl & Seitl ́s My Voice Shall Now Come From The Other Side of the Room som i samband med detta doneras till Weld ́s ”performance collection”. Konstnären Anastasios Logothetis bjuder i sin performance Seacaustics(Day #63) med oss till en dag vid stranden på ön Kreta.

Litteraturvetaren Jakob Staberg står för årets specialtext Svindel som man kan ta del av i vår folder samt på hemsidan.

Se också vår hemsida för eventuella ändringar och fler programpunkter!

Festivalprogram

11 oktober kl 17.00-20.00 UNTERHALTUNG
Unter-haltung, Haltung – position (politisk, filosofisk); hållning(politisk, filosofisk, fysisk)
Unterhaltung – underhållning.
Unterhaltung av Claudia Molitor (UK), Pascal Jardry och Anna Koch är en detaljerad mikrovärld av analoga ljud, ljus och rörelser.
(15 minuter och 5 besökare åt gången)

11 oktober kl 21.00 UNDERJORDISK MELODIRADIO
Speciellt för Almost out of sight och Welds källarlokal har radioprofilen Kjell Alinge skapat ett underjordiskt ljudprogram.

12 oktober kl. 18.00 och 20.00 LJUDKOREOGRAFI/ARKITEKTUR (Även 13 oktober kl 15.00, 17.00 och 19.00) Melo bjuder in till en rumslig rörelse som upplevs genom hörsel, känsel och inre bilder. Genom ljudet transformeras givna former vilket ger upphov till nya rumsligheter och atmosfäriska skiftningar. På vilka olika sätt går det att uppleva denna ljudliga arkitektur?

19 oktober kl 20.00, Söndag 21 oktober kl 18.00 ( ) SPACE WITHIN BRACKETS
Cicilia af Dalmatinerhjärtas
har skapat en rumslig audiovisuell installation där perspektiv upplöses och förskjuts. I medvetandegörandet av varseblivningen byter besökaren, guidad av en röst, omärkbart roll med installationen.
Verket framförs på engelska och pågår under ca 50 min.

16 + 17 oktober kl. 12.00-20.00 THROUGH THE LIGHT CHAMBER
Israeliska konstnären Tammuz Binshtock ́s performativa installation dekonstruerar den visuella upplevelsen i dess grundläggande beståndsdelar för att åter organisera dem till en erfarenhet av det osynliga. En fysisk och mental exkur- sion via minnen och inre bilder. En expedition genom en labyrint av förlorade objekt, saknade minnen och oordnade drömmar, där den enda synliga verkligheten blir betraktaren själv.
(15 minuter och 1 besökare åt gången).

19, 20 och 21 oktober kl 11.00-18.00 My VOICE SHALL NOW COME FROM THE OTHER SIDE OF THE ROOM Weld visar åter igen Lundahl & Seitl ́s första verk My Voice Shall Now Come From the Other Side of the Room från 2006, ett verk som nu donerats till Welds “Performance collection”. Med ögonen förbundna följer en ensam besökare instruktioner genom hörlurar.
(15 minuter och 1 besökare åt gången).

23 + 24 oktober kl 18.00-22.00, 27 oktober kl 14.00-19.00 THE BLACK BOX THEATRE
Inne i ett av Welds rum har den mobila teatern The Black Box Theater slagit läger. Där möter man Pontus Pettersson i ett utav många möjliga möten. Nya och gamla verk med variationer specifika för Almost Out of Sight – 48 möjliga föreställningar. Ett tärningskast avgör vilken du får se.

25 oktober kl 20.00 SEACAUSTICS (DAy #63)
Under 90 dagars isolering på en strand på ön Kreta sommaren 2010, dokumenterade Anastasios Logothetis dagarna skriftligt. Inom en mängd olika format reproducerar han nu dessa dagar i konstverk som alla reflekterar över livet på stranden. Denna gång sker det i form av en monolog som tar med besökarna till vistelsens 63:e dag. Liggan des på rygg på en mjuk matta, omgiven en mängd olika växter får besökarna uppleva samspelet mellan tillsynes disparata element såsom lättja, datorgenererade vatten-animationer, ekonomiska ordningar och sexuella drifter.

26 + 28 oktober kl 12.00, 15.00, 17.00 och 19.00 SKIN-PERCEPTUAL TITILLATIONS
Anna Lords
koreografi med musik av Ann Rosén utforskar fysisk beröring som media. En respektfull, abstrakt beröring som låter besökaren, iförd ögonbindel lockas att ge upp sin fysiska autonomi och gå in i resignationens lättnad.
(30 minuter och 8 besökare åt gången)

Dörrarna öppnas 30 minuter innan programstart.

Weld är en experimentell plattform för dans och konst.

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.