Bariatric Center

Fetma har ökat 30 procent på fem år – de regionala skillnaderna är stora

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 10:36 CET

År 2005 beräknades 785 000 svenskar lida av fetma. Fem år senare har antalet ökat till över en miljon. Det innebär en ökning med drygt 30 procent.

Andelen svenskar med fetma, det vill säga som har ett BMI-värde över 30, har ökat dramatiskt. År 2005 beräknades cirka 785 000 personer lida av fetma. Fem år senare hade antalet växt till omkring 1 050 000. Det innebär en ökning med över 30 procent. Det visar uppgifter från Statens folkhälsoinstitut. Fetma får stora konsekvenser, både för enskilda personer och för samhället.

Människor som väger för mycket löper betydande hälsorisker och har sämre livskvalitet. Även självförtroende, sociala relationer och löneutveckling påverkas negativt.

När det gäller skillnader mellan könen har de äldre kvinnorna nu gått om männen. I åldersgruppen 65-84 är andelen kvinnor som lider av fetma 19 procent, jämfört med 16 procent för männen. I de yngre åldersgrupperna ligger män och kvinnor ganska lika.

Behov av överviktskirurgi – störst i Gävleborg
De landsting som har störst andel personer med fetma är Gävleborg, Örebro, Norrbotten och Gotland. Det ställer helt andra krav på vården, eftersom fler insjuknar i diabetes, fler drabbas av cancer och fler behöver medicinera mot högt blodtryck och höga blodfetter. Det ställer också krav på omfattningen av överviktskirurgi runt om i landet.

I Gävleborg där 17 procent av den vuxna befolkningen eller omkring 38 000 personer lider av fetma behöver landstinget kunna erbjuda fler fetmaoperationer än i Halland, där endast 9 procent eller cirka 21 000 vuxna är drabbade av fetma.

Regionala skillnader – olika BMI-gränser
Det finns även andra regionala skillnader. Vissa landsting har satt BMI-gränsen för operation vid 35, andra vid BMI 40.

– Vissa landsting har långa köer och har valt att satsa på att korta köerna genom att ta hjälp av privata vårdgivare, säger Göran Lundegårdh vid Bariatric Center som är den ledande privata vårdgivaren inom fetmakirurgi.

– Det vore bra för patienterna om landstingen införde fritt vårdval när det gäller överviktsoperationer. Då skulle de själva kunna söka vård hos den vårdgivare som de känner förtroende för och som inte har så långa väntetider.

Fakta om landstingens BMI-gränser:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bariatric-center/document/list

Fakta om andelen med BMI 30 (fetma) i alla landsting – kvinnor och män:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bariatric-center/document/list

För mer information, vänligen kontakta:
Elisabeth Gottfridsson, marknadschef Bariatric Center Norden, 0766-34 84 19

 

Fakta om Bariatric Center
Bariatric Center är den största privata vårdgivaren inom fetmakirurgi. Under 2010 opererades totalt 800 patienter. Företaget har två kliniker i Sverige – Bariatric Center Stockholm, som finns på Sophiahemmet och Bariatric Center Skåne, som finns i Lund. Bariatric Center tar emot både privatbetalande patienter, patienter med privat sjukvårdsförsäkring, patienter i samarbete med landsting och patienter som har gjort sitt eget val via vårdgarantin.För patienter med privat sjukvårdsförsäkring eller patienter som kommer via vårdgarantin/landsting krävs remiss. www.bariatriccenter.se

Bariatric Center ingår i Global Health Partner, en svensk internationellt verksam sjukvårdskoncern som har 22 kliniker runt om i världen. Verksamheten är inriktad på högspecialiserad vård inom fetma, ryggkirurgi/ryggvård, ortopedi, arytmi (störd hjärtrytm) och specialisttandvård. www.globalhealthpartner.com