Karolinska Institutet, KI

Fetma i medelåldern kan öka risken för demens och alzheimer

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 11:36 CEST

Fetma och andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom under medelåldern kan öka en individs risk att senare i livet utveckla demens och Alzheimers sjukdom, enligt en artikel som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Archives of Neurology.


Forskaren Miia Kivipelto och hennes kollegor genomförde en studie av 1449 slumpmässigt utvalda individer i åldrarna 65 – 79 år från östra Finland. Studien var ett samarbete mellan Äldrecentrum vid Karolinska Institutet i Sverige och Kuopio Universitet och Folkhälsoinstitutet i Finland. Deltagarna i studien hade åren 1972, 1977, 1982 och 1987 undersökts med avseende på vikt, kroppslängd, kolesterolnivå och blodtryck, inom ramen för North Karelia Project och FINMONICA-studien.

Deltagarna undersöktes igen 1998, och fann då att personer som i medelåldern varit feta (haft ett BMI över 30 kg/m2) löpte mer än dubbelt så hög risk att utveckla demens än personer som varit normalviktiga vid samma åldersperiod. Forskarna fann också att personer med en kombination av fetma, högt systoliskt blodtryck (>140 mmHg) och högt värde på serumkolesterol (>6,5 mmol/l), löpte 6 gånger högre risk att utveckla demens än personer med normal vikt, normalt blodtryck och normala kolesterolnivåer.

Författarna påpekar att BMI är ett lättillgängligt och billigt mått på en individs näringsstatus, och att ett högt BMI kan vara en värdefull indikator på ökad risk för demens. Ju fler riskfaktorer som föreligger för hjärt- och kärlsjukdom, desto större är risken att utveckla demens och Alzheimers, varför eliminering av bara en av dessa riskfaktorer skulle kunna minska den sistnämnda risken.


För mer information kontakta:
Miia Kivipelto, Aging Research Center, Institutionen Neurotec, Karolinska Institutet, Box 6401, 11382 Stockholm, Sverige.
Tel: 073-994 09 22 eller 08-690 58 22, e-mail: miia.kivipelto@ki.se

För information om Aging Research Center, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet, se: http://www.neurotec.ki.se/doge/arc/index.htm


Sabina Bossi informationsavdelningen