Philips

Fetma och brist på sömn hotar den nordiska hälsan

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 12:00 CEST

Stockholm, Sverige; Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHI) presenterar idag, för första gången i Norden sin rapport om hälsa och välbefinnande, Philips Nordic Health and Well-being Report. Rapporten visar att 70 % av den nordiska befolkningen uppger att deras övergripande känsla av hälsa och välbefinnande är bra eller mycket bra.

Familj och vänner får den nordiska befolkningen att må bättre medan jobbsituationen både är en stressfaktor och har en negativ effekt på välbefinnandet. Fetma rankas som det största hotet mot den personliga hälsan och 45 % av befolkningen anser sig vara överviktiga. 82 % av den nordiska befolkningen vill gå ner i vikt.

Ett annat uppenbart hot mot den nordiska hälsan är brist på sömn. 41 % av nordborna får inte tillräckligt med sömn varje natt och 48 % anser att brist på sömn har en negativ inverkan på deras mentala hälsa.

På den positiva sidan noteras att nordborna förväntar sig att leva längre i framtiden. 84 % av nordens befolkning räknar med att leva längre än sina föräldrar eller åtminstone bli lika gamla.

”Den här rapporten visar på många framtida utmaningar. Jag noterat med glädje att folk är väldigt positiva till innovationer som kan förbättra deras liv. Philips uppgift är att möta dessa utmaningar genom att fortsatt lansera meningsfulla innovationer som förbättrar människors hälsa och välbefinnande, säger Ronald Maagdenberg, Nordisk VD för Philips.

Nyckelfakta från rapporten

• 70 % av nordens befolkning uppger att deras övergripande känsla av hälsa och välbefinnande är bra eller mycket bra. Siffrorna är lika för män och kvinnor.

• Familj och vänner har en positiv inverkan på känslan av hälsa och välbefinnande medan jobbsituationen har mest negativ inverkan.

• 45 % av den nordiska befolkningen anser sig överviktiga. Nästan varannan kvinna (48 %) anser sig överviktig, jämfört med 43 % av männen.

• 82 % av den nordiska befolkningen vill gå ner i vikt.

• 84 % av den nordiska befolkningen förväntar sig att leva längre än sina föräldrar, eller åtminstone lika länge.

• 28 % av nordens befolkning anser sig vara något eller väldigt stressade.

• 41 % av nordens befolkning får inte tillräckligt med sömn varje natt, vilket kan jämföra med den globala siffran på 35 %.


• 49 % av den nordiska befolkningen behöver extra sömn varje vecka eller oftare i samband med vintermörkret.

• En av åtta nordiska personer (13 %) känner sig deprimerad varje vecka eller oftare i samband med vintermörkret.

• Den nordiska befolkningen uppskattar ny teknologi, 60 % blir verkligen entusiastiska när det kommer ny teknologi.

• 82 % av nordens befolkning tycker att belysning kan ha en positiv inverkan på deras hälsa och välbefinnande.


Läs rapporten här.

Läs mer om Philips och hälsa och välbefinnande här.

För mer information, kontakta:
Pia Lindhe
Philips Corporate Communications Nordics
Tel: +46 859852003
Email: pia.lindhe@philips.com

Om rapporten
Rapporten baseras på en undersökning som har utvecklats av Philips Center for Health and Well-being. Fler än 4000 personer i Sverige, Danmark, Norge och Finland deltog i undersökningen. Den nordiska rapporten är en del av den globala undersökningen där än så länge 30 länder har deltagit.

Länk till Philips Center for Health and Well-being: http://www.philips-thecenter.com

Om Philips

Royal Philips Electronics, Holland (NYSE: PHG, AEX: PHI), är ett företag inom hälsa och välbefinnande som fokuserar på att förbättra människors liv genom innovationer. Företaget är världsledande inom området hälsa, livsstil och ljus. Philips förenar teknik och design i lösningar som sätter människan i centrum som grundar sig på förståelse för individen och Philips varumärkeslöfte ”sense and simplicity”. Huvudkontoret ligger i Holland och Philips har 117 000 anställda i mer än 100 länder. Med en försäljning på 22,3 miljarder euro 2010, är företaget marknadsledande inom hjärt- och akutvård samt vård i hemmet, energieffektiva nya ljuslösningar såväl som livsstilsprodukter för personligt välbefinnande och nöje. Philips är dessutom ledande inom rakning och grooming för män, bärbar underhållning och tandvård.

Följ oss också på:

Youtube

Flickr