Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Fetman farligare än rökning och tobak

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 11:14 CEST

För några år sedan gick ortopediprofessorn Olle Svensson i Umeå ut med att vägra operera patienter som inte slutade röka inför operation. Riktigt så långt vill inte Roger Olsson gå:

-Nej, det är svårt att banta. Men har man ett BMI på 40 eller över kan vi inte operera. Det är helt enkelt för farligt. Då måste man överväga en magsäcksoperation först.

-Är man överviktig har man också extremt större risk för artros i knäna. Och inte bara det. Man riskerar att drabbas av 50-60 olika sjukdomar vid fetma. Det är vanligt med diabetes, kranskärlssjukdomar, högt blodtryck, stroke och cancer.

Mellan 1970 och 2000 ökade antalet patienter med BMI på 30 eller mer i Västerbotten från 10 till 17% för män och från 13 till 17% för kvinnor. Och i Skaraborg var 20% av båda män och kvinnor feta.

Redan nu opereras inga patienter med BMI på 40 eller mer i Norrbotten, Hässleholm, Kalmar m.fl. platser.

Roger Olsson saknar mer kompetens på vårdcentralerna, och efterlyser särskilda livsstilsenheter.

-Om man går ned ungefär fem kilo och håller den vikten i tio år minskar man risken för artros med 50%.

Roger Olsson är allra mest bekymrad för utvecklingen på sikt, med allt fetare ungdomar:

­-Enligt mönstringsdata från 1970 respektive 2005 väger 18 åringar 8 kg mer eller 2 enheter BMI. Tänk dig dina gamla gymnasiekompisar med den skillnaden och man får en tankeställare. Antal med BMI över 30 var då 1% mot i dag 6%!

Ett av dagens stora problem är det alltmer utbredda stillasittandet framför TV eller dator. Och Roger drar ett skrämmande exempel när han visar upp en Coca Cola-flaska och en chipspåse:

-Om du konsumerar detta varje lördag – allt annat lika -går du upp 9,65 kilo på ett år!

För mer information och bilder Börje Ohlsson, tel. 0708-626176, eller Kent Fall, tel. 0706-245401

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.