Dietisternas Riksförbund

Fetmaoperation bidrar till sundare matvanor - ny avhandling vid Göteborgs universitet

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 06:30 CEST

Operation med gastric bypass hjälper personer med fetma att gå ner i vikt. Enligt en aktuell avhandling från Göteborgs universitet medför fetmakirurgin ett flertal faktorer som bland annat bidrar till hälsosammare livsmedelsval och normaliserat ätbeteende.

– Operationen fungerar ofta som en hjälp till att förändra sitt ätbeteende, berättar dietisten Anna Laurenius som i sin avhandling visar att operation med gastric bypass på flera olika sätt bidrar till hälsosammare matvanor som främjar viktminskning.

– Efter operation äter man långsammare och man blir mätt på mindre portioner. Vi ser tydligt att personerna som opererats med gastric bypass äter mindre fett och ökar mängden frukt och grönsaker – alltså helt enligt de rekommendationer vi ger för viktminskning, även vid vanlig kostbehandling, menar dietisten Anna Laurenius.

Dietisten är en nyckelperson i vårdteamet och har den unika kompetens som krävs för att de opererade patienterna ska få information och kunskap kring kosten, både före och i direkt anslutning till operationen, och under uppföljningstiden. Dietisten har dessutom en viktig roll i att utbilda övrig vårdpersonal. Forskning inom området leder till att råd och rekommendationer utvecklas och förfinas:

– Tidigare har vi rekommenderat att gastric bypass-opererade patienter ska äta väldigt ofta, nu har vi omvärderat kostråden och vi tror att det oftast räcker med de vanliga huvudmålen och kanske någon frukt däremellan.

Dumping som verktyg

Eftersom maten passerar förbi magsäcken och går direkt ut i tarmen kan operationen leda till så kallade dumping-symtom som till exempel ger trötthet och illamående efter måltid.

Avhandlingen ”Roux-en-Y gastric bypass as treatment for morbid obesity: studies on dietary intake, eating behavior and meal-related symptoms” försvaras av dietist och doktorand Anna Laurenius den 19 april i Sahlgrens aula, Blå stråket 5, SU/Sahlgrenska, Göteborg.
Huvudhandledare är Torsten Olbers, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Här kan du läsa abstract och mer information om avhandlingen 

I listan med DRF:s dokument kan du ladda ner en pdf av detta pressmeddelande.

Fakta om fetmakirurgi

I Sverige utförs ca 8000 gastric bypass-operationer årligen. För att bli opererad krävs ett BMI på 40 (BMI 35 vid t ex diabetes, högt blodtryck eller sömnapné). Gastric bypass har väldokumenterad effekt på långsiktig viktminskning, livskvalitet, fetmarelaterad sjuklighet och dödlighet, bl a genom studien ”Swedish Obese Subjects” som följer 2000 opererade personer under en tjugoårsperiod.

För ytterligare upplysningar om avhandlingen
och disputationen kontakta
Anna Laurenius,
leg dietist och doktorand
Inst. för Kliniska Vetenskaper,
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

tfn: 031-342 83 68 / 070-975 95 32

E-post: anna.laurenius@vgregion.se

För ytterligare upplysningar om DRF,
kontakta
Elisabet Rothenberg,
ordförande, Leg. dietist,
tfn: 0706-41 45 81,
E-post: elisabet.rothenberg@vgregion.se

Dietisternas Riksförbund (DRF) är en yrkesförening inom Naturvetarna. Medlemmarna är legitimerade och har en universitetsutbildning med huvudinriktning på näringslära och nutrition omfattande 3-4 års högskolestudier.

Av DRF:s drygt 1200 medlemmar arbetar de flesta inom sluten- och öppenvård samt kommunal äldreomsorg, med prevention och behandling av nutritionsrelaterade problem samt undervisning
av personal. Dietister arbetar också inom folkhälsa och friskvård samt för olika
livsmedels- och läkemedelsföretag.
 

www.drf.nu