NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Fett äckligt! Eller?

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 16:20 CET

Jakten på "Årets bästa matråd" har börjat!

NCFF utlyser en nationell utmaning som vänder sig till landets alla högstadie- och gymnasieskolor.

Vem kan delta i utmaningen

Alla högstadie och gymnasieskolor i Sverige som har ett aktivt matråd kan vara med i utmaningen.

Det här kan man vinna!

"Årets bästa matråd" vinner en upplevelse värd 15 000 kronor.
Utöver detta kommer vi även att lotta ut ett antal priser bland alla som anmält sig.

Hur utses vinnarna

En jury bestående av bland annat en representant från NCFF- Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, samt andra ledande organisationer inom matområdet kommer att nominera en vinnare. Blir det flera bidrag som nomineras kommer eventuellt dessa att behöva följas upp med intervjuer och besök.

Vad är ett matråd?

Att arbeta med matråd är ett led i skolans demokratiarbete och ett konkret sätt att arbeta med elevinflytande.

Matrådet är till för att alla på skolan ska ha en chans att vara med och påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön. Det kan vara att ge förslag på hur matsedeln ska se ut eller tänka ut hur man kan göra det lugnt och trivsamt i matsalen.

I matrådet bör representanter för skolledning, samtliga klasser, lärare, kökschef/skolmåltidspersonal och skolsköterska ingå. Det är också bra om det finns föräldrar som kan vara med. Skolmatens vänner har genomfört en undersökning som bland annat visade att:

  • i skolor med matråd är eleverna mer positiva till maten som serveras,
  • fyra av tio grundskolor har fungerande matråd,
  • matråd är vanligare på högstadiet än på lågstadiet,
  • varannan skola som saknar matråd kan tänka sig att starta matråd.

Vid eventuella frågor kontakta:

Camilla Bergholm, Informatör NCFF                         
camilla.bergholm@oru.se

tfn.019- 30 11 38

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.oru.se/ncff)

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.