FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

FFFI fördömer starkt att utrikesminister Bildt bjudit in Irans biträdande utrikesminister

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 10:21 CET

SvD.se rapporterade den 6 mars 2012 om ett besök i Stockholm av Irans biträdande utrikesminister, Aliasghar Khaji, på inbjudan av utrikesminister Carl Bildt.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) fördömer starkt att utrikesminister Bildt bjudit in prästerskapets biträdande utrikesminister Aliasghar Khaji till Sverige samtidigt som den klerikala regimen nyligen avslutat ännu ett riggat allmänt s k val i Iran.

Genom att bjuda in en officiell företrädare för en barbarisk och medeltida regim riskerar utrikesminister Bildt att ge överflödig legitimitet och erkänsla åt en hård förtryckarregim som ignorerar grundläggande mänskliga rättigheter. Det är en skamlig politisk linje från Bildts sida som rimmar illa med en av den svenska utrikespolitikens fundamentala principer.

Det råder inga tvivel om de kriterier som iranska diplomater måste uppfylla för att nå framträdande positioner. Den svenska utrikesministerns gästfrihet utnyttjas villigt av den brutala religiösa diktaturen i Iran i syfte att få den att framstå som politiskt rumsren.

Bildts agerande uppfattas därför som ett hårt slag i ansiktet på alla de som kämpar hårt för ett fritt och demokratiskt Iran där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter respekteras.

Det får anses både illa timat och provocerande att utrikesminister Bildt välkomnar en företrädare för den iranska regimen i en tid då det internationella trycket på prästerskapet ökar och regimen står alltmer isolerad. Detta så mycket mera som Irans utrikesminister, Ali Akbar Salehi, är uppförd på EU:s sanktionslista och alltså belagd med reseförbud till Europa.

Carl Bildts linje med tyst diplomati och kritisk dialog gentemot diktauren i Iran är inget nytt eller oprövat fenomen. Kohandel med regimen har pågått i decennier - med mer eller mindre lukrativa incitament - dock utan att det synes ha resulterat i några som helst konkreta, konstruktiva eller positiva resultat för det iranska folket. Den linjen har nått vägs ände.

Det verkliga utfallet av årtionden av slapp eftergiftspolitik är snarare en rabiat och fartblind barbarisk regim som sannolikt rustar sig kompromisslöst med kärnvapen i syfte att positionera sig som en regional stormakt baserad på hot och terrorvälde.

Bildts envisa linje är en farligare och säkrare väg till krig än Israels hot om ett militärt angrepp mot iranska regimens kärnanläggningar. Europas historia visar inte minst att den ofrånkomliga konsekvensen av att blidka brutala och irrationella despoter är fruktansvärda och långvariga krig. Kohandel med det iranska prästerskapets envälde torde därvidlag knappast utgöra något undantag.

Det räcker med att betrakta hur de styrandes syn på mänskliga rättigheter i Iran har hårdnat under de senaste åren - trots det internationella samfundets starka fördömanden och intensiva försök till dialog! - för att inse vad som kan vänta omvärlden, i synnerhet när det gäller regimens kärntekniska konfrontation med väst.

Det ortodoxa prästerskapet har “i tysthet“ fört ett intensivt och blodigt krig mot det egna landets befolkning i mer än trettio år. Minsta kritik mot regimen, för att inte tala om de som förespråkar och kämpar för den oförsonliga teokratins fall, bemöts alltid med iskall järnhand. Prästerskapets styre vilar på våld, hot, charlataneri, religiöst förtryck och terrorism.

De flesta experter synes eniga om att Sveriges långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska intressen bäst gagnas av att andra nationer och stater också följer internationella lagar och konventioner. Sveriges politik gentemot den iranska regimen borde således snarare grunda sig i detta än i kortsiktiga ekonomiska intressen som riskerar att föra med sig farliga och olycksbådande konsekvenser, t ex ökad fundamentalism och terrorism.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran,

-        erinrar om att de som idag skakar hand med prästerskapets regim och dess företrädare kan komma att hållas ansvariga för delaktighet i fruktansvärda kränkningar av mänskliga rättigheter;

-        uppmanar utrikesminister Carl Bildt bestämt att överge sin allmänt destruktiva politik gentemot Iran, då hans nuvarande linje endast undergräver och motarbetar de internationella sanktionerna mot den iranska regimen;

-        kräver av utrikesminister Carl Bildt att han visavi Iran - i stället för att agera som en affärsinriktad företagsledare - agerar som den ansvarsfulla politiska ledare han vid sällsynta tillfällen visat att han kan vara;

-        påminner utrikesminister Carl Bildt och regeringen om att den enda hållbara lösningen på dagens Irankris - i en strävan efter att trygga ett kärnvapenfritt Iran och ett stabilare Mellanöstern - är en demokratisk förändring av Iran genom det iranska folket och dess legitima och rättmätiga motståndsrörelse.

Problemet i Iran är hela det korrumperade systemet med en religiös envåldshärskare som går under namnet Velayat-e faqih. Detta är med andra ord ett systemfel som inte går att åtgärda genom reformer. Den unga generationen i Iran förtjänar en bättre framtid än ett ohållbart lapptäcke av just sådana s k politiska reformer.

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran. www.fffi.se