FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

FFFI protesterar mot Rohanis besök i Paris

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2016 10:50 CET

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kommer att delta i en stor demonstration i Paris för att uppmärksamma prästerskapets systematiska människorättskränkningar och ökade antal avrättningar i Iran i samband med att regimens president Hassan Rohani besöker Frankrike den 28 januari.

Frankrike välkomnar Hassan Rohani medan hans regering har avrättat över 2000 individer under de senaste två åren med över 50 avrättningar endast under årets två första veckor.

Iran fortsätter att vara ett av världens största fängelser för journalister, enligt Reportrar Utan Gränser som också påpekar att Rohanis presidentskap inte har haft någon positiv inverkan på informationsfriheten i landet.

Irans verkliga problem är, således, varken västerländska sanktioner eller avsaknad av ”diplomati med omvärlden” utan prästerskapets envälde med alla dess fraktioner.

De senaste 37 åren, inklusive Rohanis två år som president, visar tydligt att regimen aldrig har prioriterat Irans ekonomi eller folkets behov.

Teherans finansiella och militära stöd till Assadregimen, Hizbollah, och shiitiska milisgrupper i Irak och Jemen flödar obehindrat under Rohanis regering. Detta samma gäller revolutionsgardets dominans över Irans ekonomi, aktiva deltagande i Assads massaker på civila i Syrien samt regimens ökade inhemska förtryck i syfte att kväsa folkligt missnöje och regimkritiska protester.

Rohanis regering och revolutionsgardet belönas nu med närmare 100 miljarder dollar från Irans frysta tillgångar utomlands till följd av helgens sanktionslättnader. Samtidigt som förtrycket mot oppositionella grupper har ökat kraftigt.

Rohanis ovilja att vidta konkreta åtgärder för att stoppa offentliga avrättningar och systematiskt förtryck och hans upprepade beröm över revolutionsgardet visar att hans främsta uppgift inte är att skapa ett öppnare samhälle utan garantera prästerskapets överlevnad samt högsta ledarens grepp om makten.

Denna grymma verklighet bevisar att prästerskapets envälde i sin helhet utgör det största hindret mot stabilitet i regionen samt iranska folkets strävan att förverkliga sina demokratiska ambitioner och drömmar.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI), exiliranier, sympatisörer av Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) samt demokrativänner från Frankrike och andra europeiska städer kommer att protestera mot Rohanis närvaro i Paris, den 28 januari.

Deltagarna kommer att uppmana franska regeringen och andra regeringar från EU att offentligt fördöma iranska regimens systematiska brott mot folkets mänskliga fri- och rättigheter och de ökade avrättningarna i Iran.

De kommer även att uppmana EU:s samtliga medlemsstater, inklusive Sverige, att villkora förbättrade relationer med Teheran med ett omedelbart stopp för avrättningar, tortyr och godtyckliga arresteringar i Iran samt att vidta konkreta åtgärder för att pressa iranska regimen till att frige journalister, poeter, artister, aktivister och samtliga politiska fångar i landet.

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran. www.fffi.se, @FrittIran