Texas Onshore

FI avskriver ärende rörande Texas Onshore

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 16:28 CEST

Finansinspektionen, FI, har beslutat att avskriva ett ärende rörande eventuell prospektskyldighet för två erbjudanden avseende aktier i Texas Onshore som 2B Real Estate har riktat till allmänheten.

Ärendet inleddes av FI efter information från Benchmark Oil & Gas under vintern 2007.

FI delar Texas Onshores uppfattning att man inte behövt upprätta prospekt för de aktuella erbjudandena och skriver i sitt beslut att: "..Texas Onshore AB inte brutit mot prospektskyldigheten för nu aktuella erbjudanden och ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning."


För ytterligare information:
FI, ärendenummer 07-5361
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, thord@lernesjo.com,
www.texasonshore.se