Finansinspektionen

FI avslår ansökan om förvärv av aktier i Custodia

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 14:33 CEST

Finansinspektionen avslår AP Capital Holdings och Jeffrey Naslunds ansökan om tillstånd att förvärva aktier i Custodia AB.

Finansinspektionen konstaterar att sökandena har lämnat ofullständig information om det planerade kapitaltillskottet, den tilltänkta ägarstrukturen och om vilka åtgärder som planeras för att säkerställa en sund och ändamålsenlig styrning och kontroll av Custodias verksamhet.

Finansinspektionen återkallade den 27 januari 2006 kreditmarknadsbolaget Custodias tillstånd att driva finansieringsrörelse. Finansinspektionen konstaterade att Custodia hade stora brister i rutiner för intern styrning och kontroll. Custodia hade även systematiskt brutit mot centrala regler för kredithantering. Custodia har överklagat Finansinspektionens beslut till länsrätten som ännu inte har avgjort ärendet.

Läs beslutet på www.fi.se

Helena Östman,
informationschef
Tel 08-787 8220,
070 398 0819

Kerstin af Jochnick,
avdelningschef
Tel 08-787 8142