Finansinspektionen

FI avslutar utredningen om Obol

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 13:32 CET

Obol bedriver inte längre någon verksamhet i Sverige. Därför avslutar FI utredningen om bolaget.

Obol har sedan slutet av 1990-talet på olika sätt bedrivit finansiell verksamhet i Sverige. Under 2006 uppmärksammades Obol och dess företrädare i samband med sponsring av olika idrottsverksamheter. Finansinspektionens utredning visar att Obol genom Obol Investment International Ltd och Obol Investment Concept Ltd har bedrivit verksamhet i Sverige som kräver tillstånd från FI.

FI har mot denna bakgrund möjlighet att förbjuda Obol, vid vite, att fortsätta den tillståndspliktiga verksamheten i Sverige. FI väljer dock att inte göra detta.

Anledningen är att FI inte kan finna belägg för att Obol idag bedriver verksamhet i Sverige. Genom den uppmärksamhet som Obols verksamhet har fått, bland annat genom den massmediala bevakningen och denna utredning, har Obols möjligheter att fortsätta sälja sina produkter till svenska investerare försvårats avsevärt. Till detta kommer att åklagare inlett förundersökning mot Obol och att det är viktigt att den utredningen kan bedrivas utan onödiga störningar.

För att ytterligare uppmärksamma allmänheten i Sverige och utomlands på att Obol inte får bedriva tillståndspliktig verksamhet, finns också skäl att föra upp Obol på FI:s lista över företag utan nödvändigt tillstånd. På så sätt kan FI ge utländska tillsynsmyndigheter information om Obol. Det finns av samma skäl anledning att särskilt informera tillsynsmyndigheterna på Brittiska Jungfruöarna och i Kanada.Läs Finansinspektionens beslut på www.fi.se
Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se


Helena Östman,
Informationschef
Tel 08-787 8220
Mob 070-398 0819

Joakim Schaaf,
Avdelningschef
Tel 08-787 8277
Mob 070-337 8277