Finansinspektionen

FI kräver tydligare bolåneinformation

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 13:41 CEST

Den information som bolåneinstitut och banker ger sina kunder om risken för stigande räntor måste bli bättre. Det anser Finansinspektionen i rapporten Marknadstillsyn 2006 som publiceras i dag. I rapporten argumenterar FI också för att flytträtt på allt pensionssparande införs i lag.

FI har granskat nio banker och bolåneinstitut. Trots att de gör en egen alternativ kalkyl för sin egen kreditbedömning, överlämnas inte denna till kunden. Däremot lämnar samtliga nio muntlig information. FI är tveksam till om muntlig information om risken för stigande räntor är tillräcklig för att en kund verkligen ska kunna ta till sig vad detta konkret innebär. Som kund behöver man tydligt se hur boendekalkylen påverkas av stigande räntor samt också få tid att bedöma vilken risk man kan och vill ta. FI kommer därför att skärpa sina krav på området.

FI pekar också på två andra frågor som är angelägna att åtgärda: flytträtt för pensionssparande i livbolag och finansiell utbildning för konsumenter.

Pensionssparare i livbolag har en unik relation till sina bolag. Det är sannolikt det enda område där en konsument är låst i ett avtal som löper över decennier - utan möjlighet till uppsägning av avtalet. Detta är inte förenligt med ett gott konsumentskydd. FI har tidigare sett flera praktiska problem med en sådan förändring. Vi tror nu att dessa problem går att hantera.

Den bästa lösningen är givetvis att bolagen själva inför en flytträtt som ger kunder en realistisk möjlighet att flytta sitt sparande. Om det skulle visa sig att den frivilliga flytträtten inte fungerar tillfredsställande och inte kommer att omfatta en betydande andel av försäkringsspararna, anser dock FI att flytträtten bör införas i lag.
Kunniga konsumenter som kan ställa krav, formulera relevanta frågor, jämföra produkter och, om så behövs, är beredda att byta leverantör, är förmodligen det mest effektiva verktyg man kan tänka sig för att hävda både konsumentintresset och marknadseffektiviteten. FI anser att staten kraftfullt bör förstärka utbildningsinsatserna gentemot konsumenterna. Vi återkommer under våren med förslag kring detta.

Läs rapporten Marknadstillsyn 2006 på www.fi.se


Helena Östman,
Informationschef
Tel 08-787 82 20,
070 398 08 19

Erik Saers,
Avdelningschef
Tel 08-787 82 86
070-606 82 86