Finansinspektionen

FI misstänker utebliven rapportering av marknadsmissbruk

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 16:00 CEST

Finansinspektionen (FI) har idag till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) lämnat över ett ärende där två bolag misstänks för att ha låtit bli att rapportera misstänkt marknadsmissbruk till FI.

Enligt marknadsmissbrukslagen har bland annat värdepappersinstitut och marknadsplatser en skyldighet att till FI rapportera misstänkta transaktioner som är eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan.

Med hänsyn till åklagarens eventuella beslut om förundersökning kan FI inte lämna någon mer information.

Sarah Hegardt Grant,
informatör
Tel 08-787 8041,
070 267 8041

Peter Nylén,
utredare
Tel 08-787 8161