AMF

"FI överger trafikljuset"

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 12:56 CEST

AMF Pension välkomnar att Finansinspektionen (FI) förbättrar tillsynen
av livbolagen. Det är viktigt att sparare med traditionell
pensionsförsäkring inte får uppfattningen genom tillsynen att deras
sparform är mer riskfylld än fondförsäkring. Fondförsäkring innebär för
spararna en större risk än traditionella försäkring. FI har hittat en
bra balans i den nya modellen som presenterades under förmiddagen. Den
innebär dock att idén om att signalera till spararna har övergivits,
eftersom det gröna och gula ljuset försvinner.

- I stort tycker vi att det är ett rimligt förslag på tillsyn som
Finansinspektionen presenterar idag, även om det finns frågor att ta upp
i remissrundan. Förslaget innebär en bra balans mellan handlingsutrymme
för livbolagen och omsorg om spararnas pengar. Samtidigt kan man säga
att Finansinspektionen har övergivit trafikljuset, säger Lars Åberg,
ALM*-ansvarig på AMF Pensions Kapitalförvaltning.

- Den här versionen innehåller väsentliga förbättringar jämfört med den
förra som hade medfört svårigheter för vissa bolag att uppnå en rimlig
avkastning på spararnas pengar. Marknaden kommer att fungera bättre
enligt nya förslaget utifrån spararnas perspektiv. Finansinspektionen
har tagit till sig branschens synpunkter.

AMF Pensions sparare påverkas ytterst marginellt av systemet eftersom
bolaget är ett av de mest finansiellt stabila på marknaden. Men för
branschen är det viktigt att den traditionella livförsäkringen förblir
ett konkurrenskraftigt alternativ även framöver.

- Den traditionella försäkringen är en trygg, enkel och billig sparform
som passar breda grupper av sparare som inte har tid eller möjlighet att
engagera sig i sitt sparande. Det är bra att FI inte skickar signaler
via tillsynen att traditionell försäkring är mer riskfylld än
fondförsäkring, då det är tvärtom.

Finansinspektionen har justerat kapitalkraven för olika tillgångsslag
till en nivå som gör att de flesta livbolagen även framöver kommer kunna
placera i en blandning av aktier, fastigheter och obligationer.
Inspektionen har även sedan tidigare gjort klart att resultaten av
granskningen endast kommer att kommuniceras i dialog med det enskilda
bolaget när det krävs åtgärder.


För ytterligare frågor, kontakta Lars Åberg, ALM*-ansvarig, 0702-19 50
40 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.

*ALM = Asset Liability Management (tillser att det finns en bra
riskavvägning mellan skulder och tillgångar)


AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt
Näringsliv och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs
enligt ömsesidiga principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF
Pension agerar som prispressare på den svenska pensionsmarknaden.