Finansinspektionen

FI reglerar beräkning av diskonteringsränta för tjänstepensioner

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:09 CET

FI föreslår genom en ny föreskrift en metod som ska användas för att välja diskonteringsränta för tjänstepensionsförsäkring. Förslaget går ut på remiss till branschen idag.

Idag används olika diskonteringsräntor för värderingen av försäkringstekniska avsättningar. FI anser att för tjänstepension bör livbolagen och tjänstepensionskassorna använda den riskfria räntan. I vissa fall har försäkringsbolagen och pensionskassorna valt högre räntor för att beräkna åtagandenas värde än den FI anser vara riskfri. Om en högre ränta används undervärderas de försäkringstekniska avsättningarna och det egna kapitalet övervärderas. Livbolagens och tjänstepensionskassornas finansiella ställning kan då framstå som bättre än vad den är. Detta försvårar för FI att ingripa i tid.

När tjänstepensionsdirektivet infördes 1 januari 2006 valde FI - trots möjligheten att föreskriva om metod eller diskonteringsränta - att låta livbolagen och tjänstepensionskassorna själva bestämma diskonteringsräntan.Läs mer på www.fi.se


Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se


Tomas Flodén,
Analytiker
Tel 08-787 80 64,
073-964 47 37

Helena Östman
Informationschef
Tel 08-787 82 20,
070-398 08 19