Finansinspektionen

FI ser konsumentrisker i bolånen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:48 CET

Riskerna för det finansiella systemet som helhet är låga men hushållens höga belåningsgrad oroar. Det är slutsatsen av Finansinspektionens bolåneundersökning.

Bostadslånens stora andel av hushållens totala skuldsättning gör bolånemarknaden viktig för både den finansiella stabiliteten och konsumentskyddet på finansmarknaden. Därför inledde FI i november 2009 en omfattande undersökning av institutens kreditgivning. FI samlade också in ett stickprov om drygt 6 800 nytagna bolån.

FI:s slutsats är att marknaden överlag fungerar väl. Betalningsförmågan sätts i centrum och instituten använder överlag väl tilltagna kalkyler. De allra flesta hushåll klarar av kraftigt höjd ränta.

Riskerna för det finansiella systemet som helhet bedöms som låga. Stresstester visar att det krävs mycket höga räntenivåer eller inkomstbortfall, kombinerat med betydande prisfall, för att banksektorn skulle drabbas av kännbara kreditförluster.

FI anser dock att det finns skäl att överväga eventuella nya regler kring hushållens belåningsgrader. Även vid måttliga prisfall på bostadsmarknaden kommer ett antal hushåll ha bolån som överstiger bostadens marknadsvärde. FI anser att dagens nivåer lämnar för snäva marginaler och skapar onödiga risker i systemet.

En pressträff kommer att hållas idag kl 10 i på Brunnsgatan 3. Där kommer chefsekonom Lars Frisell att presentera rapporten och svara på frågor. Observera att presskonferensen endast är för media.


Jonatan Holst,
Vik. pressekreterare
Tel 08-787 82 90
Mob 070-221 23 48