Finansinspektionen

FI stoppar undersökning av Investors aktieinnehav i Scania

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 08:27 CET

Investor har meddelat FI att de kommer att ansöka om förhandsbesked hos Aktiemarknadsnämnden om deras innehav i Scania föranleder budplikt. FI:s undersökning i frågan stoppas därför.


Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se


Jan Fritsch,
Enhetschef, avdelningen Marknadstillsyn
Tel 070-259 79 66,Annika von Haartman,
Jurist
Tel 070-845 32 67