Socialdemokraterna

Fiasko för regeringens jobbgaranti - passivitet istället för jobb

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 12:51 CEST

En rapport från IFAU idag visar att regeringens så kallade jobbgaranti är ett fiasko. De flesta deltagare tvingas till passivitet istället för att rustas för jobb. Inte ens 1 av 10 uppfyller målet om sysselsättning på heltid. Det regeringen vill kalla aktivitet innebär, enligt regeringens egen forskningsmyndighet, att endast 14 procent har praktik och 12 procent en utbildning. Detta trots att en tredjedel av deltagarna i ”garantin” endast har en grundskoleutbildning.

- Här hjälper inga pratstunder med en jobbcoach, det behövs riktiga insatser som ökar dessa personers jobbchanser i verkliga livet. Inte ens målet om att alla långtidsarbetslösa ska träffa en handledare lyckas regeringen uppfylla. Bara 3 av 10 deltagare har träffat en handledare den senaste månaden, säger Sven-Erik Österberg, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

- Vi vill avskaffa regeringens jobbgaranti som inte är garanti för något annat än passivitet. Arbetslösa ska bemötas individuellt och få stöd och utbildning så att de kan få jobb. Vi vill investera i 100 000 nya jobb-, utbildnings-, och praktikplatser och bygga om delar av Arbetsförmedlingen till en Kompetensförmedling, säger sven-Erik Österberg.

Fakta från IFAU:
• 65 procent nådde som mest upp i 10 procents aktivitet.
• En tredjedel av deltagarna i jobbgarantin har endast grundskoleutbildning.
• 14 procent har praktik
• 12 procent går i arbetsmarknadsutbildning
• Jobbsökaraktivitet är den vanligaste aktiviteten, men endast hälften har deltagit den senaste månaden. Ännu färre har haft handledning.
• 7 av 10 mötte en handledare en gång i månaden eller mer sällan.

Presskontakt
Anette Törnqvist
070-548 76 80