Kristdemokraterna, KD

Fiasko för regeringens jobbpaket

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:05 CEST

- De plusjobb som regeringen lanserade i vårpropositionen för snart ett år sedan, är ett fiasko. Det som marknadsfördes som ”jobbpaket” och som skulle skapa 20 000 nya jobb har i dagsläget lett till drygt 3 000 platser. Knappt två tredjedelar av plusjobbarna tjänar mindre än 15 500 kronor per månad.

Det säger Stefan Attefall, Kristdemokratisk riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, med anledning av Sveriges kommuner och landstings rapport om hur det går med plusjobben.

– Sveriges kommuner och landsting, (SKL) har gjort en enkätundersökning om plusjobben. Enkäten visar att det går trögt att få till plusjobb ute i kommuner och landsting.

– Som skäl till detta anger SKL att fackförbundet Kommunals krav på lokala kollektivavtal har fördröjt processen. Kommunerna har också haft svårt att hitta rätt person till rätt plats.

– Kristdemokraterna var från början mycket kritiska till plusjobben.
Satsningen ska inte användas till de arbetsuppgifter som den offentliga sektorn idag är satta att sköta. Och vilken typ av arbetsuppgifter det handlar om är inte vidare preciserat. Statsministern har talat om att det snarare handlar om att hjälpa äldre människor att ”byta gardiner”.

– Frågan är väl om kommunerna och landstingen anser att det krävs 20 000 personer för att göra detta. Enkäten som presenterades idag antyder att behovet av plusjobbare kanske inte är så stort.


För mer information

Stefan Attefall
riksdagsledamot, kd
070-623 96 57

Cecilia Erdalen
pressekreterare
076-527 25 75

www.kristdemokraterna.se