Handelsanställdas förbund

Fick sparken för att hon var med i facket: Cykelringen dömd att betala skadestånd

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 15:19 CEST

En anställd hos Cykelringen i Malmö blev den 14 april 2002 uppsagd. Den enda anledningen till uppsägningen var medlemskap i Handelsanställdas förbund. Handels kunde inte förhandla fram en lösning med arbetsgivarna och ansökte därför om stämning på Cykelringen AB.

Och idag har arbetsdomstolen, AD kommit med sin dom som innebär att den anställde får ett allmänt skadestånd med 100 000 kronor. Handelsanställdas förbund får för brott mot föreningsrätten 100 000 kr.

Cykelringen AB har 17 cykelbutiker i Sverige. I företagets anställningskontrakt står det att anställda måste uppge ifall de är medlemmar i facket eller avser att bli medlemmar. Lagen säger att ingen behöver uppge ifall de är medlemmar i facket vare sig före, under eller efter anställning. Företaget anger att skälet till detta är i så fall är skyldiga att förhandla med Handels i vissa lagfrågor. Till dags dato har inte Cykelringen begärt förhandling i någon fråga med Handels i hela landet oavsett om det finns medlemmar eller inte. Däremot har Handels ett flertal gånger försökt få till stånd förhandlingar med Cykelringen om kollektivavtal utan att lyckas med något enstaka undantag.

Företaget vägrar konsekvent att teckna kollektivavtal med Handels. Företagets ägare, Göran Duhrin har under flera år utlovat ett möte om tecknande av kollektivavtal med Handels. Detta möte har fortfarande inte ägt rum. Cykelringen är således ett bolag som inte vill konkurrera på lika villkor utan istället skaffar sig kostnadsfördelar genom att vägra sina anställda de arbetsvillkor som gäller i branschen.

Företagets policy är att provanställa unga människor utan yrkeslivserfarenhet. 10 procent av dessa sägs upp innan provanställningen övergår i tillsvidareanställning, enligt företagets egna uppgifter i rätten. Anledningen till detta är, enligt ägaren Göran Duhrin, samarbetsproblem. Företaget betalar inte OB- eller övertidsersättning till dem som får fortsätta. Företaget anser inte heller att de anställda ska få ta ut lagenliga raster varje dag. Många anställda väljer därför själva att avsluta anställningen i förtid på grund av de urusla anställningsvillkoren.

Företaget hävdar att de bjuder på avgiften till Alfa-kassan för heltidare samt att de även erbjuder hemförsäkring och olycksfallsförsäkring. Detta ska då motsvara Handels a-kassa, medlemsförsäkringar (hemförsäkring och olycksfallsförsäkring) och kollektivavtalets försäkringar om pension, sjukdom, livförsäkring med mera. Det råder ingen tvivel om att det är stor skillnad i förmånerna mellan företagets och de olika avtals- och medlemsförsäkringarna. Handels har dessutom inte hört talas om att någon någonsin har fått ut några ersättningar från de försäkringar Cykelringen påstår sig erbjuda.

Förutom Cykelringen äger Göran Duhrin dessutom Nordic Bike AB och cykeltillverkningen ”REX”. VD för Cykelringen är Erik Borgström.


För ytterligare information och kommentarer kontakta:

Merja Tunryd, ombudsman, Handels avdelning 1 i Malmö, mobil: 070-538 88 35

Anställd och uppsagd medlem i Handels Anna Malmberg, mobil: 0730-44 66 76

Jurist LO-TCO Rättsskydd, Mattias Landgren, mobil: 070-513 63 07

John Haataja, ombudsman förhandlingsenheten, mobil: 070-268 68 38

Ninel Jansson Handels ordförande, mobil: 070-510 14 46