SKTF

Fido måste lämnas bort

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:01 CEST

Varannan enhetschef i äldreomsorgen uppger att äldre inte får bo med sin make/maka när de flyttar till ett äldreboende. Varannan uppger också att de inte får ha med sig sitt husdjur. Varannan enhetschef uppger också att det finns hinder att utföra arbetsuppgifterna på ett värdigt sätt, främst på grund av tidsbrist och dåligt med pengar.
Det är några av svaren när 150 enhetschefer inom äldreomsorgen nyligen tillfrågades om hur de ser på situationen idag. Svaren presenteras i en första av ett antal undersökningar från fackförbundet SKTF om den framtida äldreomsorgen. Undersökningarna genomförs parallellt med arbetet i den statliga värdighetsutredningen som startade under våren 2007.

Den första undersökningen söker svar på frågan hur väl dagens äldreomsorg uppfyller krav som skulle kunna ingå i ett ramverk för ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Kraven är i princip samma som andra vuxna tar för självklart; att få bo med sin partner, att man äter en näringsriktig mat, att man får gå och lägga sig när man vill, att man kan ta en promenad när man har lust och så vidare. Men undersökningen visar att det inflytandet har inte äldre fullt ut idag, även om det varierar mellan olika äldreboenden.

Kvaliteten på maten är det som enhetscheferna ser mest positivt på. Tre av fyra anser att alla får bra och näringsriktig mat. Ungefär lika många uppger att det är tillåtet att få ta sig en nubbe till maten och att de gamla alltid möts med respekt.

Tre av fem svarar att alla får duscha minst ett par gånger i veckan liksom att alla får gå och lägga sig när de vill. Varannan enhetschef håller med om att alla som vill får bo ihop med sin partner, att det alltid finns någon som har tid med de boende och att alla erbjuds meningsfulla aktiviteter. Omvänt så svarar varannan enhetschef att inte alla som vill får bo ihop med sin partner och att inte alla erbjuds meningsfulla aktiviteter. Bara två av fem håller med om att alla som vill får ha husdjur.

– Det som presenteras är den bild som de 150 enhetscheferna har som ingår i SKTFs panel, men det är ändå en fingervisning om hur verkligheten ser ut. Och det är klart att det inte är värdigt att skiljas från sin partner när man på ålderns höst flyttar till ett äldreboende efter att ha levt ihop i kanske 40-50 år. Man kan tycka att det inte är mycket att orda om att man inte får ta med sig sin katt eller hund till alla boenden, men för den gamla kan det vara oerhört betydelsefullt att få ha sitt kära husdjur med sig, säger Eva Nordmark, ordförande i fackförbundet SKTF, som också ingår i den expertgrupp som utsetts av regeringen att följa utredningen.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070-624 13 11 eller rapportförfattaren Gerry Andersson, SKTF, på tel 070-279 63 60

Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar anställda i kommun eller landsting som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för den kommunala demokratin. Inom skola, vård och omsorg omfattas även anställda i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska Kyrkan och ekumeniska organisationer.

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37
Pressombudsman Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48