Diakonia

Fika och ta en springnota på Popaganda i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 08:00 CEST

Diakoniaaktivisterna är en del av biståndsorganisationen Diakonia och består av unga människor som frivilligt engagerar sig för att bekämpa fattigdom och orättvisor i världen. Som en del i det arbetet drar de iväg på festivalturné i sommar med kampanjen Klimatet – Sveriges springnota. På Popaganda 30-31 augusti är alla fikasugna festivalgäster välkomna att besöka Diakonia för att ”fika och ta en springnota”. Detta för att uppmärksamma det faktum att Sverige inte betalat det klimatskadestånd som man lovat vid internationella klimatförhandlingar.

Intresset för Diakonias pågående kampanj Klimatet – Sveriges springnota är mycket stort. Över 6000 personer har redan skrivit under kampanjens namninsamling och fler lär det bli när Diakonias aktivister intar musikfestivalen Popaganda i sommar. Målet är att totalt få in 10000 namnunderskrifter som i slutet av sommaren ska lämnas över till finansminister Anders Borg med uppmaningen att i budgeten för 2014 anslå nya pengar för klimatfinansiering till fattiga länder.
- Med kampanjen sätter vi press på regeringen och visar att Sveriges befolkning vägrar ta en springnota på bekostnad av mänskliga rättigheter och planetens överlevnad. Vi vill att Sverige tar sitt ansvar och avsätter 2 miljarder kronor till klimatfinansiering i budgeten för 2014, förklarar Linnéa Isaksson, projektledare för festivalturnén.


Kampanjen har sin grund i Köpenhamnsöverenskommelsen 2009 och FN:s klimatkonvention. Där står det att de rika länderna, som både har störst skuld till klimatförändringarna och störst kapacitet att göra någonting åt dem, ska gå före och bidra mest. Redan nu drabbas de allra fattigaste och särskilt hårt kvinnor och barn som tvingas leva med negativa effekter av klimatförändringarna vilket begränsar möjligheten till utveckling. Detta är djupt orättvist eftersom de fattiga länderna bidragit minst till klimatförändringarna.

Notan på 2 miljarder inrymmer kostnader för att förebygga klimatkatastrofer samt för omställning till hållbara energilösningar i fattiga länder. Dessa pengar ska enligt Köpenhamnsöverenskommelsen vara nya medel, vilket betyder att de inte kan tas från det ordinarie biståndet. Sverige har hittills inte bidragit med några pengar utöver befintligt bistånd och har alltså inte hållit sitt löfte. Diakoniaaktivisterna hoppas på en mer rättvis framtid.

Välkommen att besöka oss på festivalen!

För mer information kontakta:
Linnéa Isaksson, projektledare för festivalturnén: 
linnea.isaksson@diakonia.se, tel. 076-5011866

Läs mer på www.diakonia.se/springnotan


Bildtext: Aktivisterna träffas vid sidan av jobb eller studier och pysslar inför sommarens turné. ”Sätt dig ned och gör världens skillnad” på Way out west eller Popaganda i sommar. Kampanjbänkarna kommer att finnas utplacerade på festivalområdet för att locka festivalbesökarna att vila benen och samtidigt förändra världen genom att skriva under Diakonias klimatnota. Från vänster aktivisterna Linnéa Isaksson och Emma Rosdal.


Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Diakonia is an international development organization with Christian values that works together with local partner organizations for sustainable change for the most vulnerable people in the world.