U&We

Fikon för ett bättre klimat. Saltå Kvarn – första företaget i Sverige med klimatkompensation.

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:37 CEST

U&W [you&we] reducerar Saltå Kvarns klimatpåverkan. ZeroMission är tjänsten som ger ett systematiskt klimatarbete och kompensation av växthusgaser.

– Vi är bekymrade över vad som händer med klimatet på jorden och hur vi själva bidrar till växthuseffekten. Våra ekologiska fikon odlas i västra Turkiet, säger Johan Ununger, VD på Saltå Kvarn. I den ekologiska odlingen strävar vi efter en så stor miljöanpassning som möjligt. Men vi får en negativ påverkan på miljön, inte minst för klimatet, när fikonen transporteras till Sverige. Det vill vi göra något åt, och det gör vi nu genom ZeroMission.

ZeroMission innebär att man kartlägger sin klimatpåverkan, tar fram strategier och åtgärder för att så långt som möjligt effektivisera och reducera användningen av fossila bränslen.

– De klimatpåverkande gaser som inte kan åtgärdas i det korta perspektivet kompenseras i så stor utsträckning som möjligt, berättar Göran Wiklund, projektledare på U&W [you&we]. Fikonen transporteras mellan Turkiet och Sverige med båt, och den långa landtransporten på järnväg. Sjöfart och järnväg är energieffektiva transportsätt, och därmed reduceras mängden fossilt bränsle och klimatpåverkande gaser. De 22 ton koldioxid som fikonens transporter ändå släpper ut kompenseras genom trädplantering.

För att reducera fikonens bidrag till växthuseffekten betalar Saltå Kvarn en årlig öronmärkt avgift för trädplanteringar på en yta av 2.000 m2. Därmed binds en tillräcklig mängd koldioxid i träden. Hur mycket koldioxid som binds övervakas och följs upp av ECCM (The Edinburgh Centre for Carbon Management) , en internationell certifieringsorganisation som också certifierar projekten och har en löpande tillsyn.

Trädplanteringen för Saltå Kvarns fikon genomförs hos 65 familjejordbrukare i sydvästra Uganda där träden också ger virke, ved, frukt och djurfoder.

– Klimatkompensation genom trädplantering ligger oss på Saltå Kvarn nära eftersom den ger jordbrukarfamiljer bättre försörjnings- och odlingsmöjligheter, säger Johan Ununger. Den ger också andra miljövärden i och med att träden motverkar jorderosion, säkrar vattentillförseln och minskar trycket på naturskogen. Vi siktar på att koldioxidkompensera hela företaget.

– Kostnaden för att koldioxidkompensera en produkt med hjälp av trädplantering är relativt låg och därför är också potentialen för denna metod mycket stor, berättar Göran Wiklund. ZeroMission ger olika verksamheter nya möjligheter till att komma till insikt om och åtgärda sin klimatpåverkan med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar.


FÖR MER INFORMATION:
Göran Wiklund, projektledare, U&W [you&we], tel: 0707-68 20 59, e-post: goran.wiklund@uwab.se
hemsida: www.uwab.se
Johan Ununger, VD, Saltå Kvarn, tel: 070-8306121, e-post: johan.ununger@saltakvarn.se
hemsida: www.saltakvarn.se

U&W [you&we] är ett konsultföretag som anser att det inte finns en motsats mellan ett gott ekonomiskt resultat och att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Det gäller bara att hitta fram till hur man gör. Och det är här vi kommer in i bilden.
ZeroMission innebär utarbetande av klimatstrategi, mätbara klimatmål och utformning av handlingsplaner för att reducera klimatpåverkan. De utsläpp som kvarstår reduceras med trädplantering eller investeringar i förnybar energi.

Saltå Kvarn har sedan starten 1964 malt mjöl och bakat bröd av biodynamiskt odlat spannmål. Saltå Kvarn har de senaste åren också tagit fram ett 50-tal nya ekologiskt odlade linser, bönor, torkade frukter, nötter, snacks, pasta, quinoa och dinkelmjöl. Samtliga Saltå Kvarns produkter kommer från ett jordbruk som inte tillåter konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Det ger ett högt näringsvärde, men viktigast av allt är att konsumenten känner smaken av vad naturen ger, och inget annat.


Nyckelord: klimat, växthuseffekt, transporter, ekologisk odling, miljö, CSR, corporate social responsibility.