Filcon A/S

Filcon A/S levererar rökgasreningen till E.ONs biokraftvärme satsning i Örebro.

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 15:52 CET

Filcon A/S kommer att leverera rökgasreningen till E.ON Åbyverkets nya biokraftvärmepanna, såsom underleverantör till Finländska pannleverantören Andritz Oy.

Leveransen består främst av två filtermoduler som ska rena rökgaserna ifrån Andritz 70 MW ångpanna med bubblande fluidiserande bädd (BFB). Stoftpartiklar separeras bort ifrån rökgaserna innan de når efterföljande rökgaskondensering, eller till skorsten då kondenseringssteget inte är i drift.

-  Redan innan det stod klart att Andritz skulle vinna det totala kontraktet, i konkurrens med andra tänkbara pannleverantörer, hade både vi och E.ON fört diskussioner med Filcon om rökgasreningsdelen. Därmed var valet av underleverantör inte svårt för oss, säger Jukka Kari, ansvarig projektledare på Andritz Oy.

Rökgasreningen kommer att bestå av totalt 916 filterslangar som avskiljer alla partiklar i rökgasen till nära 100 % effektivitet. Filterslangarna rengörs automatiskt under drift och beräknas ha en mycket lång livslängd.

- E.ON och Andritz har lagt stor vikt vid att rökgasreningen ska vara så effektiv som möjligt. Man har inte kompromissat med sina miljöambitioner, säger Erik Rosenkvist från Filcon A/S.

Den kompletta anläggningen beräknas stå klar för drift under slutet av 2012 och blir en av Filcon A/S större rökgasreningsanläggningar levererade till biokraftvärmeverk i Sverige.

 

För mer information, vänligen kontakta Filcon A/S, Erik Rosenkvist.

Tel. 031-290748, mejl er@filcon.se

Filcon A/S är ett engineering företag inom avancerad miljöteknik.
Företaget levererar pulsrensade textila spärrfilter och högteknologiska rökgasreningssystem.
Produktionen är förlagd hos Skandinaviska underleverantörer men högt utvecklad maskinbearbetningsteknologi för att säkra kvalitet och finish.
Filcon utvecklar, designar samt säljer runda och fyrkantiga textila spärrfilter, kompletta rökgasreningsanläggningar samt erbjuder service och uppstart av anläggningar.