Sagax

Filip Engelbert till Sagax styrelse

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:53 CET

Styrelsen i AB Sagax har beslutat att adjungera Filip Engelbert till och med nästkommande bolagsstämma. Filip avses då föreslås till ordinarie styrelseledamot. Aktieägare representerande mer än 40% av rösterna har meddelat att de avser stödja ett sådant förslag.

Filip Engelbert är VD för Kontakt East Holding AB sedan september 2006. Filip är 37 år och har tidigare varit verksam inom corporatefinanceverksamhet under tio års tid. Innan Filip blev VD för Kontakt East var han VD på Remium. Filip, inklusive familj och bolag, har 15 000 teckningsoptioner i Sagax.


Kommentar av Filip Engelbert:

”Sagax är ett fantastiskt välskött tillväxtbolag med en solid affärsidé. Jag har sedan jag träffade bolaget för första gången blivit mer och mer imponerad av dess verksamhet och fokus. Bolaget är mycket kreativt och jag hoppas att jag kan bidra med min erfarenhet från aktiemarknaden. Jag ser fram emot att arbeta med bolagets ledning och styrelse.”


Kommentar av Göran E. Larsson, styrelseordförande i Sagax:

”Filip har arbetat som rådgivare till bolaget vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Filip har god insikt i verksamheten och vi har stort förtroende för honom. Filip kommer att kunna bidra till bolagets utveckling genom sin erfarenhet av tillväxtföretag och av finansierings- och aktiemarknadsrelaterade frågor.”För ytterligare information, vänligen kontakta
David Mindus, verkställande direktör, telefon 08 - 545 83 540


Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i fastigheter med god avkastning främst inom segmenten lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgår till 474.000 kvadratmeter fördelat över 49 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till First North (symbol SAGA). Mer information finns på www.sagax.se