FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Filippinernas befolkning behöver vårt stöd

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2013 17:42 CET

Katastrofen på Filippinerna är ett faktum. Miljontals människor har drabbats av tyfonen Haiyans framfart och förödelsen är enorm. Nu behöver Filippinernas befolkning vårt stöd. 

Fredagen den 8 november drog tyfonen Haiyan in över Filippinerna. Redan innan tyfonen slog till förstod många att förödelsen skulle bli stor. Två dagar senare försöker man fortfarande att uppskatta vidden av katastrofen. Flera områden är avskurna och saknar kommunikationsmöjligheter vilket gör att det är svårt att säga hur stor förödelsen faktiskt är, mer än att den är enorm. Det finns uppgifter som säger att det är över 10 000 döda, men att den siffran sannolikt kommer att öka. 

- Det vi vet säkert är att miljontals människor på olika sätt är drabbade och att de behöver hjälp. Förödelsen är enorm. Det behövs mat, vatten, sjukvård, mediciner, filtar, hygienartiklar och tak över huvudet. Men också stöd till t ex de barn som chockats svårt och kanske förlorat sina anhöriga till följd av tyfonens härjningar. Din hjälp behövs, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII.

Flera av FRIIs medlemsorganisationer har startat katastrofinsamlingar till förmån för de drabbade och här nedan finns en lista över vilka det är. Listan uppdateras kontinuerligt på www.frii.se/filippinerna och organisationerna står i alfabetisk ordning.

Människorna på Filippinerna behöver ditt stöd – nu!


ActionAid

www.actionaid.se - Ge en gåva direkt på ActionAids hemsida

ADRA

www.adra.se - SMS:a ADRA KATASTROF till 72930 så skänker du 100 kr. Sätt in ett bidrag på Plusgiro 90 07 21-2 eller Bankgiro 900 7212, märk inbetalningen med "Filippinerna"

Barnfonden

www.barnfonden.se - Skänk en gåva direkt på Barnfondens hemsida

Barnmissionen

www.barnmissionen.se - SMS:a HJÄLP100 till 72980 och skänk 100 kr eller skänk via Plusgiro 901080-2 eller Bankgiro 901-0802

Bibelsällskapet

www.bibelsallskapet.se - Läs mer om hur du kan hjälpa på Bibelsällskapets hemsida

Diakonia

www.diakonia.se - Skänk en gåva via Diakonias hemsida eller skicka ett SMS till nummer 72900, skriv DIA så skänker du 50 kr. För att skänka 100 kronor, skriv DIA100 och skicka till nummer 72900.

Erikshjälpen

www.erikshjalpen.se - Skänk en gåva direkt på Erikshjälpens hemsida.

Frälsningsarmén

www.fralsningsarmen.se - Skänk en gåva online, SMS:a HJÄLP till 72950 så stödjer du med 50 kronor eller sätt in ett bidrag på Plusgiro 90 04 80-5 eller bankgiro 900-4805 och märk inbetalningen FILIPPINERNA.

Läkare Utan Gränser

www.lakareutangranser.se – Skänk en gåva på Plusgiro: 900603-2 Bankgiro: 900-6032 och märk talongen “Akutinsatser” eller SMS:a din gåva till nummer 72 970. Vill du skänka 100 kronor till drabbade på Filippinerna skriver du LIV 100 i meddelandefältet.

Läkarmissionen

www.lakarmissionen.se – SMSa akuthjälp200 till 72 980 så skänker du 200 kr eller skänk via Plusgiro 90 00 21-7

Plan Sverige

www.plansverige.org - SMS:a KATASTROF till 72910 så stödjer du med 50 kronor. Sätt in ett bidrag på Plusgiro 90 07 31-1 och märk inbetalningen KATASTROF

PMU

www.pmu.se – Skänk en gåva på Plusgiro 90 00 50-6 Märk inbetalningen: Filippinerna eller Sms:a TYFON till 72980 och skänk 50kr eller TYFON100 och skänk 100kr

Rädda Barnen

www.raddabarnen.se – SMS:a KATASTROF till 72950 och skänk 50 kr eller skänk en gåva på Plusgiro: 90 2003-3 eller Bankgiro: 902-0033

Röda Korset

www.redcross.se – Sms:a AKUT FILIPPINERNA till 72 900 och skänk 50 kr eller skänk via BG 900-8004 eller PG 900 800-4 märk inbetalningen “Filippinerna”.

SOS Barnbyar

www.sos-barnbyar.se – skänk en gåva på Plusgiro 90 02 29 – 6 eller Bankgiro 900-2031

Star of Hope

www.starofhope.se - skänk en gåva på plusgirokonto 90 02 53 – 6. Märk betalningen ”Filippinerna”.

Svenska Kyrkan

www.svenskakyrkan.se  – skänk en gåva på Plusgiro 90 01 22- 3 eller Bankgiro 900 – 1223, märk betalningen med "Katastrof".

Sverige för UNHCR

www.fnflykting.se – skänk en gåva på Plusgiro 90 01 64–5, märk betalningen "Tyfon"

Unicef

Ge en gåva på http://unicef.se/tyfon 

SMS:a LIV till 72900 och ge 100 kronor till katastrofarbetet på plats

Eller via plusgiro 90 20 01-7 eller bankgiro 902-0017. Märk inbetalningen med Filippinerna.

We Effect

www.weeffect.se - SMS:a EFFECT mellanslag BELOPP till 72 900 så ger du en gåva. Fungerar för belopp mellan 20 kr och 300 kr. Eller via Plusgiro: 90 10 01-8, märk inbetalningen ”Filippinerna”FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Det gör vi genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd till våra medlemmar.