Olof Palmes Internationella Center

Filippinsk fackbas talar när LO-kongressen öppnas

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 08:30 CEST

Josua Mata, generalsekreterare för den filippinska fackföreningsrörelsen Alliance of Progressive Labour (APL) talar vid LO-kongressens öppnande på fredag i Stockholm.

18 kronor per timma, tolv timmars arbetsdag sju dagar i veckan, ständig risk att förlora jobbet. Så ser vardagen ut för många arbetare i Filippinerna. Det påminner om den svenska historien: När LO bildades 1898 var situationen för svenska arbetare liknande.

När LO-kongressen öppnas på fredag den 25 maj talar APL:s generalsekreterare Josua Mata cirka kl. 15.00. LO-kongressen äger rum i Folkets hus i Stockholm (City Conference Center, Barnhusgatan 12-14). Mata finns tillgänglig för intervjuer under hela LO-kongressen.

LO och Palmecentret genomför i samband med LO-kongressen den gemensamma insamlingskampanjen Organisering förändrar världen för att stödja arbetare världen över.

Bakgrund Josua Mata och APL

Josua Mata är generalsekreterare för filippinska fackliga centralorganisationen APL. De samordnar en rad fackförbund, bland annat transportarbetare och sjömän. APL grundades 1996 och jobbar hårt för att öka den fackliga organiseringen och förbättra arbetsvillkoren. Endast cirka fem procent av filippinska arbetare är fackligt organiserade, inräknat den stora informella sektorn. APL organiserar idag omkring 40 000 arbetare. APL är en av Palmecentrets partners i Filippinerna. Samarbetet är inriktat på att nå strukturell förändring genom organisering av marginaliserade grupper. Det görs bland annat genom stöd till fackliga gräsrotsföreningar runt om i Filippinerna och i Hong Kong.

* * *

Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 27 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se