Film i Väst AB

Film i Västs finanschef Katarina Krave ny i Filminstitutets styrelse

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 14:10 CET

Regeringen har i dag utsett Katarina Krave, Finanschef på Film i Väst till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet för perioden 6 februari–31 december 2016.

Katarina Krave har varit anställd på Film i Väst alltsedan starten 1992. Under åren har hon arbetat som finanschef och förhandlingsansvarig samt administrativ chef. Totalt har närmare 600 svenska och internationella långfilmer samt dokumentärfilmer, TV-drama och kortfilmer samproducerats av Film i Väst.

Katarina Krave är också styrelseledamot i CineRegio, intresseorganisation för regionala filmfonder i Europa.

Regeringen utser ledamöter i styrelsen. Enligt 2013 års filmavtal, som Film i Väst skrivit under, får de i avtalet medverkande parterna från filmbranschen och tv-företagen nominera fyra personer till styrelsen.

Filminstitutets styrelse ska bestå av högst nio personer som utses av regeringen för tre år i taget, högst två mandatperioder. Styrelsens ordförande är Göran K Johansson. Ny i styrelsen utöver Katarina Krave är Charlotta Denward, produktionschef för Svensk Filmindustri. Övriga ledamöter är Josette Bushell-Mingo, Anna Bråkenhielm och Maaret Koskinen.


Film i Väst är en av Europas ledande regionala filmfonder. Vi ägs av Västra Götalandsregionen och sätter genom filmen Västsverige på världskartan. Vi är samproducenter, delägare och finansiärer av 30-40 svenska och internationella långfilmer, lika många kort- och dokumentärfilmer samt en knapp handfull TV-dramaserier per år.

Film i Väst i korta drag
Ägs av Västra Götalandsregionen
Omsättning: cirka 100 MSEK (2011)
Uppdragsgivare är Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsnämnd och Västra Götalandsregionens kulturnämnd.