Saco

Film mot diskriminering belönad med förstapris

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 15:17 CEST

SACO mottog igår tillsammans med övriga arbetsmarknadsorganisationer i Rådet för Integration i Arbetslivet första priset i filmtävlingen Guldklappan för filmen Scener ur ett arbetsliv. Priset tilldelades filmen i kategorin bästa samhällsinformation över 300 000 kr (produktionskostnad). Tävlingen Guldklappan arrangerades för 41:a året av Sveriges Informations förening och Bildleverantörernas Förening. Priset utdelades i Filmhuset i Stockholm.

Juryns motivering löd: "Filmen belyser etniska problem i vardagssituationer på arbetsplatser på ett mycket pedagogiskt och tankeväckande sätt. Med enkla medel har man skapat verklighetstrogna situationer som ger ett starkt underlag för diskussioner. Filmen är väl anpassad till sina målgrupper och har ett tydligt budskap."

Filmen och studiehandledningen Scener ur ett arbetsliv syftar till att ge underlag för samtal om etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatser. Materialet är även tänkt att kunna användas i utbildningssammanhang. De åtta fristående scenerna i filmen bygger på upplevelser och erfarenheter från arbetslivet. Skådespelare gestaltar scener där människor på olika arbetsplatser möts, arbetar tillsammans, talar med varandra, kommer i konflikt eller handlar kränkande och diskriminerande. Filmen är producerad av Pocket Teater & Utbildning.

- Priset är ett välkommet erkännande av arbetet i Rådet för Integration i arbetslivet, säger Ossian Wennström, ansvarig för mångfaldsfrågor på SACO. Filmen och studiematerialet hade inte kunnat produceras om inte arbetsmarknadens centrala organisationer haft en samsyn när det gäller hur etnisk diskriminering och trakasserier ska förebyggas och motverkas i arbetslivet.

Läs mer om filmen på http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=3238


SACO sitter med i Rådet för Integration i Arbetslivet, som har bildats av arbetsmarknadens parter. Rådet stödjer, följer upp och vidareutvecklar mångfalden på arbetsmarknaden. Rådet har även tagit fram en vägledning för företag, myndigheter och organisationer bland annat om hur och varför det är så viktigt och lönande att arbeta för att åstadkomma ett arbetsliv som präglas av etnisk mångfald.