Biodlingsföretagarna

Film och Bi-seminarium i Almedalen 3 juli – Hur överlever du om bina dör?

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 05:53 CEST

Program för film och Bi-seminarium i Almedalen 3 juli kl. 10.00 resp. 14.30. 
Plats Folkets Bios tältsalong resp. rum D20 Campus Gotland, Cramérgatan 3. 

Se programmet här (pdf).
Se dokumentet ”BINA BEHÖVER HJÄLP, NU!” (pdf).

”Hur överlever du om bina dör?”

Var tredje tugga du tar kan du tacka pollinerande insekter för. Vi är alltså oerhört beroende av dem för vår överlevnad. Det är därför mycket oroande när det år efter år kommer rapporter om hög och ökande bidödlighet.

Genom samhällets utveckling med förändringar inom miljö, odlingslandskap och de areella näringarna hotas de pollinerande insekterna. Kraftiga minskningar av pollinerande insekter kommer att ge lägre skördar i jordbruket, i bär och fruktodlingar av vilda bär osv. Dessutom slår det hårt mot vår biologiska mångfald där många växter är beroende av insektspollinering för att fortleva.

Vi vill genom detta seminarium lyfta fram olika utmaningar inför framtiden, både problem och möjliga lösningar. Hur kan olika produktionsgrenar i ett modernt samhälle samexistera och utvecklas tillsammans, utan att någon av dem tar skada? Hur ska vi kunna bevara den biologiska mångfalden? (Se Regeringens satsning på ekosystemtjänster). Vissa åtgärder kan kräva ekonomiska resurser andra är förvånansvärt billiga och handlar mer om kunskap och medvetandegörande.

Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagarna genomför seminariet tillsammans för att belysa den samlade svenska moderna biodlingen, med dess utmaningar och behov, men även för att belysa situationen för andra pollinerare.

På onsdag förmiddag visas den prisbelönta filmen ”Inte bara honung!” i Folkets Bios tältsalong kl 10.00. Filmen är producerad av den internationellt erkände Oscars nominerade regissören Markus Imhoof och har vunnit ett flera utmärkelser vid olika filmfestivaler bl.a. som bästa dokumentär i ett flertal länder och publikens val. Filmen beskriver den allvarliga situation som bina befinner sig i runt om i världen och har dessutom ett fantastiskt foto. SE DEN!

Följande talare medverkar kl. 14.30:

Roger Tiefensee, miljötalesman Centerpartiet och Riksdagsledamot

Johanna Sandahl, vice ordförande Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)

Anniqa Nygård, vice ordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Frans Brozén, ordförande Samodlarna i Sverige (Ekologiska odlarna)

Thomas Dahl, ordförande Biodlingsföretagarna (BF)

Marita Delvert, ordförande Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR)

Debatt mellan föredragande och samtal med publiken

Seminariet genomförs så att varje talare inleder med anförande. Seminariet avslutas med en gemensam debatt/frågestund, där talarna möter varandra och publiken.
Med oss har vi förmodligen en engagerad och intresserad publik.

TID: Onsdagen den 3 JULI 2013, kl 14.30 – 16.00
LOKAL: Rum D 20, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)
(Kaffe, kall dryck med honungskaka serveras utanför före seminariet, från kl: 14.00)

Biodlingsföretagarna
www.biodlingsforetagarna.nu

Sveriges Biodlares Riksförbund
www.biodlarna.se

Biodlingsföretagarna är en ideell branschförening vars syfte är att utveckla svensk yrkesbiodling. Vi utbildar, påverkar myndigheter, ordnar konferenser och studieresor. Vi vet att det är många som vill komma vidare i sin biodling. Ta tillvara möjligheten att genom oss få draghjälp i utvecklandet av din egen biodling. Du som är intresserad av att utvecklas som biodlare, bli medlem! www.biodlingsforetagarna.nu