Kustbevakningen

Film och bilder från oljeupptagningen och lossningen av lasten

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:12 CET

Arbetet med att lossa lasten av containrar från det grundstötta fartyget Godafoss pågår.

Förutsättningarna för oljeupptagningen har varit sämre i dag på grund av sträng kyla och isbildning i området.

Film från Kustbevakningens flygning över området i dag och nya bilder på haveristen, kustbevakningsfartygen och lossningsarbetet finns på www.kustbevakningen.se

För ytterligare information: Kustbevakningen, regionledning Väst, tel 031 727 91 39.

Kustbevakningen
Huvudkontoret
Informationsavdelningen
Stumholmen
Box 536
SE- 371 23 Karlskrona
0455 - 35 34 00