Utbildningsdepartementet

Filmprojekt för att locka fler män till förskolan

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 18:21 CEST

– Alla barn ska få utvecklas som individer utifrån sina egna intressen. Förskolan ska aktivt motverka traditionella könsmönster i enlighet med läroplanen och förskolans värdegrund. Tyvärr har det hänt för lite inom jämställdhetsområdet i förskolan. Därför har vi beslutat att inrätta en jämställdhetsdelegation. Det är också viktigt att stötta sådana här projekt som syftar till att locka fler män till förskolan. Barnen behöver möta både män och kvinnor i förskolan, säger förskoleminister Lena Hallengren.

Regeringen har idag därför beviljat producent Ingrid Thornell 90 000 kronor för att producera tre kortfilmer om män i förskola/skola. Tillsammans med filmerna kommer också ett handledarematerial att produceras. Filmerna tar upp frågor kring män som väljer att jobba på kvinnliga arenor, mäns roll i förskolan och huruvida det är viktigt med jämn könsfördelning i förskolan/skolan.

Utgångspunkten för projektet är barnens behov av nära relationer till både män och kvinnor under sin uppväxt. Syftet är att få fler män intresserade av att arbeta inom förskola/skola och att de män som redan arbetar där skall stanna kvar.

Ansökan ligger i linje med de prioriteringar som anges i direktiven för jämställdhetsdelegationen.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48