Mindagora

Filterbäddsteknik för innovativ vattenrening och kretslopp av fosfor

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 11:24 CET

Riksdagens målsättning är sedan länge att återvinna 60 % av all fosfor från avloppsvatten. Regeringen vill ytterligare förbättra återvinningscykeln för fosfor och beslutade den 2 februari 2012 att Naturvårdsverket ska få ett särskilt uppdrag om hållbar återföring av fosfor. Uppdraget innebär bland annat att verket ska kartlägga fosforresurser i samhället med potential för att förbättra återvinningscykeln.

Mångårig forskning på KTH visar samtidigt att reaktiva filtermaterial är en hållbar lösning i att både rena avloppsvatten från näringsämnen och metaller samt återföra fosfor till produktiv mark. Det finns ett naturligt och stort intresse och frågor kring tillämpningar av reaktiva filtermaterial, såväl hos kommuner som hos marknadens aktörer.

Mot denna bakgrund anordnar institutionen för mark- och vattenteknik på KTH, i samarbete med Mindagora, en öppen utbildning i ämnet. Utbildningen går av stapeln den 26 april 2012 och målet är att öka kunskapen och besvara de viktigaste frågorna kring filterbäddsteknik.

Utbildningen om reaktiva filtermaterial är angelägen och efterfrågad. Föredragshållare är ledande forskare och experter inom ämnet, såväl nationella som internationella. Leverantörer av marknadslösningar kommer närvara under dagen och utbildningen avslutas med en paneldebatt och öppen frågestund med myndighetsrepresentant, forskare och branschföreträdare.

 Ett axplock ur agendan:

  • KTH presenterar färsk forskning inom återvinning av näringsämnen samt rening av fosfor och metaller
  • Filterbäddsteknik i praktiken
  • Professorer reder ut begreppen
  • Fosfor – Tillgång, efterfrågan och egenskaper
  • Kretsloppet – Näringsinnehåll, pH värde, bakterier, hantering av restmaterial, växters upptagningsförmåga och risker
  • Tillämpningar – Små avlopp, åkermark, reningsverk, industrier och djurfarmer
  • Paneldebatt med myndighetsrepresentant, forskare och branschföreträdare
  • Utrymme för mingel, frågor och svar

 Ytterligare information finns på:

http://www.mindagora.se/filterbaddsteknik/index.php

http://www.kth.se/abe

Mindagora är ett kunskapsförmedlingsföretag. Genom ett tvärvetenskapligt expert- och forskarnätverk har vi tillgång till 100-tals experter inom olika områden. Genom detta unika nätverk förmedlar vi spetskunskap i form av intressanta föreläsningar, seminarier och utbildningar.

Vi visar att fördjupat lärande och underhållning kan gå hand i hand. För våra kunder och åhörare innebär det en unik kombination av upplevelse och lärdom.

Vi vet vad vi talar om!