FIM Kapitalförvaltning AB

FIM GROUP ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ÅR 2007

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:16 CET

FIM Group Abp BÖRSANMÄLAN 15.2.2007 kl. 16:15

FIM GROUP ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ÅR 2007

FIM Group Abp:s ordinarie bolagsstämma har tidigare meddelats att hållas
uppskattningsvis den 29.3.2007. Då Glitnir banki h.f. meddelat om sin avsikt
att göra ett offentligt köpanbud på FIM Group Abp:s aktier och optionsrätter,
kommer bolagsstämmans tidpunkt sannolikt att tidigareläggas till
uppskattningsvis den 15.3.2007.

Bolagets styrelse sammankallar bolagsstämman senare.


FIM Group Abp

Risto Perttunen
verkställande direktör

Tilläggsuppgifter:

Mari Tyster, direktör, Group Legal and compliance, tel. +358 9 6134 6416

Distribution:
Helsinki Stock Exchange
Media
www.fim.com

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som
erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -
tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har
FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors,
Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets
omsättning år 2006 uppgick till 82,0 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1
miljoner euro. FIM hade 284 anställda i slutet av 2006. www.fim.com