FIM Kapitalförvaltning AB

FIM GROUP PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR ÅR 2006 DEN 15.2.2007 KL. 8.00 FINLÄNDSK TID

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:39 CET

FIM Group Abp BÖRSANMÄLAN 13.2.2007 kl. 14:30

FIM GROUP PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉN FÖR ÅR 2006 DEN 15.2.2007 KL. 8.00
FINLÄNDSK TID

FIM publicerar bokslutskommunikén för år 2006 torsdagen den 15 februari kl. 8
finländsk tid. Kommunikén fås efter publiceringen även på FIMs webbsidor
www.fim.com.

Telefonkonferens och webcast

En internationell telefonkonferens på engelska för analytiker och placerare
börjar kl. 15.00. Presentationsmaterialet fås före kl. 11 på FIMs webbsidor
www.fim.com.

För att delta i telefonkonferensen kontakta

09 2313 9201 (Finland)
+1 334 323 6201 (US)
+44 (0)20 7162 0025 (andra)

5-10 minuter före evenemanget.

Telefonkonferensen kan ses på Internet på adressen www.fim.com/conference.

Välkommen!

FIM Group Abp

Ytterligare information ges av:
Sanna Päiväniemi, Manager, Investor Relations
tel. +358 9 6134 6493

Distribution:
Helsinki Stock Exchange
Media
www.fim.com

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som
erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -
tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har
FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors,
Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets
intäkter år 2006 uppgick till 82,0 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1
miljoner euro. FIM hade 284 anställda i slutet av år 2006. www.fim.com