FIM Kapitalförvaltning AB

FIM GROUP PUBLICERAR DELÅRSRAPPORTEN 1-9/2006 DEN 14 NOVEMBER KL. 8.00 FINSK TID

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 13:10 CET

FIM Group Abp BÖRSANMÄLAN 8.11.2006 kl. 14:00

FIM GROUP PUBLICERAR DELÅRSRAPPORTEN 1-9/2006 DEN 14 NOVEMBER KL. 8.00 FINSK TID

Delårsrapporten januari-september 2006 publiceras den 14 november 2006 kl. 8.00 finsk tid. Delårsrapporten fås efter publiceringen även på FIMs webbsidor www.fim.com.

Presskonferens

En presskonferens angående FIMs delårsrapport hålls på finska fredagen den 14 november kl. 10.30 i FIM Group Abp:s huvudkontor på Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors.

Telefonkonferens och webcast

För analytiker och placerare ordnas 14.11 kl. 14.00 finsk tid en telefonkonferens och webcast på engelska angående delårsrapporten. För att delta i telefonkonferensen kontakta 020 699 121 (från Finland) eller +358 20 699 121 (från utlandet)5-10 minuter före evenemanget. Telekonferensen på engelska kan ses på Internet på adressen www.fim.com/conference.

Delårsrapportens presentationsdior fås kl. 10.30 på FIMs placerarsidor www.fim.com/english/ir (på engelska) eller www.fim.com/suomi/ir (på finska).

Välkommen!
FIM Group Abp

Ytterligare information ges av:
Sanna Päiväniemi, Manager, Investor Relations
tel. +358 9 6134 6493

Distribution:
Helsingfors Börs
Media

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2005 uppgick till 63,2 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM hade 270 anställda i slutet av juni 2006. www.fim.com.