FIM Kapitalförvaltning AB

FIM GROUPS FINANSIELLA PUBLIKATIONER 2007

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:07 CET

Under 2007 kommer FIM Group Abp att ge ut finansiella publikationer enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2006, 15.2.2007

Bokslutet 2006 (Årsberättelse), veckan som inleds 12.3.2007

Delårsrapporten 1-3/2007, 10.5.2007

Delårsrapporten 1-6/2007, 2.8.2007

Delårsrapporten 1-9/2007, 1.11.2007

Enligt planerna kommer FIM Group Abp:s ordinarie bolagsstämma att hållas torsdagen den 29 mars 2007. Bolagets styrelse sammankallar bolagsstämman separat vid en senare tidpunkt.

FIM Group Abp


Ytterligare information:

Sanna Päiväniemi, Manager, Investor Relations, tfn +358 9 6134 6493


Distribution:
Helsingfors Börs
Media

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2005 uppgick till 63,2 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM hade 275 anställda i slutet av september 2006. www.fim.com.