FIM Kapitalförvaltning AB

FIMs månadsstatistik januari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:16 CET

FIM Group Abp Börsanmälan 9 februari 2007 kl. 10.00 finländsk tid

FIMs månadsstatistik januari 2007

FIM Kapitalförvaltnings förvaltade tillgångar uppgick i slutet av januari 2007 till 3 020 miljoner euro (2 842 miljoner euro, 31.1.2006), vilket var 6 procent mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Fondkapitalets andel var 1 895 miljoner euro, varav aktiefonderna stod för 1 323 miljoner euro.

FIM Fondkommissions marknadsandel på OMX Helsingfors börs i januari 2007 var 3,1 procent (2,6 procent, januari 2006) mätt som andel av omsättningen i euro. Marknadsandelen mätt i antal avslut var 3,6 procent (3,1).

En komplett rapport med tabeller kan laddas ner via länken nedan.

FIM Group Abp

Risto Perttunen
verkställande direktör

Ytterligare information ges av:
Niklas Geust, CFO
tel. +358 9 6134 6210

Distribution:
Helsinki Stock Exchange
Media

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2006 uppgick till 82,0 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM hade 284 anställda i slutet av 2006. www.fim.com