FIM Kapitalförvaltning AB

FIMs månadsstatistik juli 2007

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 15:03 CEST

FIM Group Abp Börsanmälan 7 augusti 2007

FIMs månadsstatistik juli 2007

FIM Kapitalförvaltnings förvaltade tillgångar uppgick i slutet av juli 2007
till 3 586 miljoner euro (2 733 miljoner euro, 31.7.2006). Det förvaltade
kapitalet ökade med 31 % jämfört med motsvarande period ifjol. Det totala
fondkapitalet ökade med 37 % jämfört med ifjol och uppgick till 2 400 miljoner
euro i slutet av juli. Aktiefondernas kapital ökade 23 % och uppgick till
1 443 miljoner euro.

FIM Fondkommissions marknadsandel på OMX Helsingfors Börs i juli 2007 var 2,4
procent (1,9 procent, juli 2006) mätt som andel av omsättningen i euro.
Marknadsandelen mätt i antal avslut var 2,6 procent (2,4). Från och med mars
2007 verkar FIM som en del av den nordiska finanskoncernen Glitnir. Tillsammans
utgjorde FIMs och Glitnirs enheter för värdepappersförmedling den sjätte
största förmedlaren på OMX Helsingfors Börs i juli månad mätt i omsättning i
euro. Den sammanlagda marknadsandelen var 4,7 procent. På den nordiska listan
(OMX+Oslo) utgjorde företagen tillsammans listans andra största förmedlare och
deras sammanlagda marknadsandel var 6,6 procent.

En komplett rapport med tabeller kan laddas ner via länken nedan.

Den angivna informationen är tillgänglig i offentliga källor med undantag för
information rörande den totala mängden tillgångar som förvaltas av FIM
Kapitalförvaltning och försäljningsvolymen av placeringslån.


FIM Group Abp

Risto Perttunen
verkställande direktör

Ytterligare information ges av:
Timo T. Laitinen, CFO
tel. +358 9 6134 6525

Distribution:
Helsinki Stock Exchange
Media

FIM är en växande placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-,
fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag.
Från mars 2007 utgör FIM en del av den isländska finansieringskoncernen Glitnir
(www.glitnirbank.com). Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor
i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och
Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2006
uppgick till 82,0 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM
hade 284 anställda i slutet av 2006. www.fim.com