FIM Kapitalförvaltning AB

FIMs månadsstatistik oktober 2006

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:21 CET

FIM Group Abp Börsanmälan 6 november 2006 kl. 10.00 finländsk tid

FIMs månadsstatistik oktober 2006

FIM Kapitalförvaltnings förvaltade tillgångar uppgick i slutet av oktober 2006 till 2 755 miljoner euro (2 285 miljoner euro, 31.10.2005), vilket var 21 procent mer än vid motsvarande tidpunkt året innan. Fondkapitalets andel var 1 705 miljoner euro, varav aktiefonderna stod för 1 148 miljoner euro.

FIM Fondkommissions marknadsandel på OMX Helsingfors börs i oktober 2006 var 3,3 procent (3,6, 31.10.2005) mätt som andel av omsättningen i euro. Marknadsandelen mätt i antal avslut var 3,7 procent (4,3).

En komplett rapport med tabeller kan laddas ner via länken nedan.

FIM Group Abp

Risto Perttunen
verkställande direktör

Ytterligare information ges av:
Niklas Geust, CFO
tel. +358 9 6134 6210

Distribution:
Helsinki Stock Exchange
Media

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2005 uppgick till 63,2 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM hade 270 anställda i slutet av juni 2006. www.fim.com