FIM Kapitalförvaltning AB

FIMS RÖRELSEVINST PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN, POSTER AV ENGÅNGSNATUR CA 2 MILJONER EURO

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 08:50 CET

FIM Group Abp BÖRSMEDDELANDE 15.2.2007 kl. 08:00

FIMS RÖRELSEVINST PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN, POSTER AV ENGÅNGSNATUR CA 2 MILJONER EURO

Nyckeltal 2006 (2005)

Omsättning: 82,0 miljoner euro (63,2)
Omsättningstillväxt: 30 % (48 %)
Rörelsevinst: 19,1 miljoner euro (19,1)
Rörelsevinstprocent: 23 % (30 %)
Räkenskapsperiodens vinst: 13,3 miljoner euro (13,7)
Resultat per aktie: 0,32 euro (0,36)
Dividendförslag: 0,14 euro per aktie (0,18)

FIM Group Abp:s verkställande direktör Risto Perttunen:

"FIMs omsättning ökade med 30 procent till 82 miljoner euro, dvs. klart mera än styrelsens målsättning på 20 procent. Rörelsevinstprocenten var 23, vilket var litet lägre än styrelsen målsättning på 25 procent. Lönsamheten belastades av FIMs kraftiga satsningar på den framtida tillväxten, utgifter av engångsnatur på ca 2 miljoner euro samt tredje kvartalets resultat, som var sämre än väntat. Resultatet för årets fjärde kvartal visar att sänkningen av volymen och resultatet under det tredje kvartalet var tillfällig och att FIM har återvänt till den tillväxt- och lönsamhetsbana som bolaget strävar efter.

Bland årets viktigaste händelser var FIMs börsintroduktion, som baserade sig på ägarnas vilja att satsa på tillväxten. Under året specificerades bolagets tillväxtorienterade strategi, vars mål är att märkbart öka FIMs intäkter i Finland, på den internationella marknaden och i Ryssland.

Den 5 februari 2007 meddelande det isländska företaget Glitnir banki h.f. om sin avsikt att förvärva FIMs hela aktiekapital. Initiativet till arrangemanget har kommit från FIMs största ägare. FIM Group Abp:s styrelse har rekommenderat att FIMs aktieägare godkänner anbudet. Ifall omstruktureringen genomförs, kommer den att påskynda genomförandet av FIMs tillväxtstrategi, och jag är övertygad om att omstruktureringen hjälper oss att betjäna våra kunder ännu bättre än tidigare med större resurser. Ingenting förändras alltså från kundens synvinkel - FIMs passion är alltjämt att öka kundernas förmögenhet.

Sakkunnig och motiverad personal är den viktigaste resursen bakom FIMs framgång. Till vår stora glädje gav FIMs personal redan tredje året i streck ett gott vitsord åt FIM som arbetsgemenskap, och FIM kom på andra plats i den allmänna serien i tävlingen Great Place to Work 2007.

I början av året har vår placeringsserviceverksamhet kommit igång väl, vilket bildar en bra utgångspunkt för innevarande år. FIMs omsättningstillväxt under hela året väntas uppnå det långsiktiga tillväxtmålet på 20 procent. Rörelsevinsten för 2007 uppskattas överskrida rörelsevinsten för 2006."


Ytterligare information:

Risto Perttunen, verkställande direktör, tel. +358 9 6134 6303
Timo T. Laitinen, CFO (från och med 15.2.2007), tel. +358 9 6134 6525
Niklas Geust, CFO, tel. +358 9 6134 6210

*****

Telefonkonferens och webcast

Telefonkonferensen på engelska för analytiker och placerare börjar kl. 15.00. Presentationsmaterialet finns på bolagets webbplats senast kl. 11.

Man kan delta i telefonkonferensen genom att ringa till följande nummer 5 - 10 minuter innan konferensen börjar

09 2313 9201 (från Finland)
+1 334 323 6201 (från USA)
+44 (0)20 7162 0025 (övriga)

Telekonferensen kan även ses direkt på Internet under adressen www.fim.com/conference.

****

En komplett rapport med tabeller kan laddas ner via länken nedan.

****


FIM Group Abp

Risto Perttunen
Verkställande direktör

Distribution:
Helsinki Stock Exchange
Media
www.fim.com

FIM grundades år 1987 och är en finländsk placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag. Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2006 uppgick till 82,0 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM hade 284 anställda i slutet av 2006. www.fim.com