FIM Kapitalförvaltning AB

FIMS TREDJE KVARTAL SVAGARE ÄN VÄNTAT - UTSIKTERNA FÖR SLUTET AV ÅRET GODA

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:09 CET

Sammandrag

- I januari-september ökade intäkterna från värdepappersverksamheten betydligt från året innan, i synnerhet tack vare den goda situationen på marknaden under början av året
- Under det tredje kvartalet återspeglades handelsaktiviteten, som var blygsammare än väntat, klart på såväl intäkterna som lönsamheten. Under innevarande kvartal har de transaktionsbaserade provisionsintäkterna återhämtat sig till normal nivå
- Under årets tredje kvartal bokades kostnader av engångsnatur på ca 0,9 miljoner euro
- Ökade utgifter med anledning av starka tillväxtsatsningar belastar lönsamheten
- Omsättningstillväxten för hela året väntas överträffa det långsiktiga målet på 20 procent
- Rörelsevinsten för 2006 förväntas bli högre än under föregående år
- Som en del av utvidgandet av det inhemska serviceutbudet undersöker FIM möjligheterna för att ansöka om licens för bankverksamhet

FIM Group Abp:s verkställande direktör Risto Perttunen:

"Början av året var mycket stark för koncernens samtliga affärsområden. Aktiemarknadens kraftiga fall under årets andra kvartal på tillväxtmarknaderna, som är viktiga för FIM, samt i Norden och den därpå följande minskningen av handelsvolymen under årets tredje kvartal återspeglades på intäkterna och lönsamheten för det tredje kvartalet. Samtidigt fortsätter bolaget sina starka satsningar på utvalda tillväxtområden. Av dessa orsaker blev det tredje kvartalet svagare än väntat. Marknadsläget har efter den lugna sommaren åter förbättrats. FIMs transaktionsbaserade provisionsintäkter har återhämtat sig till en normal nivå under innevarande kvartal, och rörelsevinsten under det fjärde kvartalet förväntas bli klart högre än under årets tredje kvartal. Hela årets rörelsevinst förväntas bli högre än under år 2005.

FIMs vision är att bli ett av de ledande finländska integrerade värdepappersföretagen och vi kommer fortsättningsvis att utveckla vår verksamhet genom satsningar inom utvalda tillväxtområden. Som hörnstenar för koncernens tillväxtorienterade affärsstrategi har tre tyngdpunktsområden fastställts: utvidgningen av serviceutbudet i Finland, i anknytning till vilket FIM undersöker möjligheterna att ansöka om tillstånd att fungera som kreditinstitut, utvidgningen av verksamheten i Ryssland samt försäljning av utvalda placeringstjänster åt internationella kunder."

En komplett rapport med tabeller kan laddas ner via länken nedan.

Ytterligare information:

Risto Perttunen , verkställande direktör, tfn +358 9 6134 6303
Niklas Geust, CFO, tfn +358 9 6134 6210

*****
Presskonferens

En presskonferens om delårsrapporten hålls på finska tisdagen den 14 november kl 10.30 på FIM Group Abp:s huvudkontor vid Norra esplanaden 33 A, 00100 Helsingfors.

Telefonkonferens och webcast

För analytiker och placerare ordnas en telefonkonferens på engelska angående delårsrapporten tisdagen den 14 november 2006 kl 14.00. Man kan delta i telefonkonferensen genom att ringa till numret 020 699 121 5-10 minuter innan konferensen börjar.

Telefonkonferensen kan även ses direkt på Internet under adressen www.fim.com/conference.

De stordior som presenterar delårsrapporten finns tillgängliga på Internet på FIMs investerarsidor under adressen www.fim.com/suomi/ir (på finska) eller www.fim.com/english/ir (på engelska) från och med kl 10.30.


Med vänlig hälsning

Sanna Päiväniemi
Manager, Investor Relations

FIM Group Abp
Pohjoisesplanadi 33 A
00100 Helsinki

Tel: +358 9 6134 6493
Gsm: +358 40 830 7071

sanna.paivaniemi@fim.com