GPSLogik AB

För en bra slutprodukt behöver man verifiera förhållandena under lagring och transport.

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2010 10:17 CEST

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

För att kunna tillhandahålla en bra slutprodukt behöver man verifiera förhållandena under lagring och transport. Temperaturövervakning och övervakning av luftfuktighet är därför ofta ett måste när man hanterar känsligt gods. Ibland får sändningen inte utsättas för stötar eller kraftiga vibrationer. Det gäller t.ex. ömtåliga museiföremål. Då vill man mäta vibrationer eller stötar under transport. Inom skeppsnäringen förekommer även en hel del vibrations- och stötmätningar på båtar.

Med olika sensorer för temperatur & fukt  anslutna till GPSLogiks GPS-trackers så kan du mäta hela tiden du är på vägen och samtidigt få larm om nåt mätvärde skulle ligga utanför inställda gränser. På så sätt kan du verifiera att inget har hänt med din värdefulla last under transport.

GPSLogik använder GPS/GPRS-sändare för att kombinera mätvärden och positionsdata. Våra gps-trackers fungerar också som datalogger i en och samma enhet. GPRS-dataloggers används dagligen i mängder av logistiksammanhang. De är mycket vanliga inom läkemedelsbranschen och livsmedelssektorn.

 

Mäta och övervaka är viktigt inom följande områden:

 

Under kyl- och frystransporter.

Vid lagring av temperaturkänsligt gods.

Vid lagring och transport av konst och ömtåliga museiföremål.

Vid transport och lagring av känslig elektronik.

För att se kärntemperatur i livsmedel.

Vid transport av boskap.

Under känsliga tillverkningsprocesser.

I livsmedelsbutiker.

Vid förvaring av vissa torrvaror får inte luftfuktigheten vara för hög.

Under transport av ömtåliga föremål som inte får utsättas för kraftiga stötar och vibrationer.

I klimatskåp.

I lastbils-, tåg-, flyg-, bil- och båttransporter.

I tvistefrågor för att styrka hur förhållandena i transportkedjan hållit.

 

Det finns idag ett stort intresse från transportnäringen att säkra rutinerna genom temperaturövervakning i transporterna.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:16) skall djupfrysta varor alltid hålla en temperatur på minus 18°C eller lägre. Kortvarig temperaturhöjning till högst minus 15°C godtas vid transport, lokal distribution samt vid avfrostning i detaljhandeln. Enligt föreskrifterna skall alla utrymmen för transport, lagring och förvaring av djupfrysta livsmedel vara försedda med mätutrustning som registrerar den lufttemperatur som livsmedlen utsätts för. Mätresultaten skall dokumenteras, dateras och arkiveras i minst ett år. Detta är en enkel uppgift med GPSLogiks loggers. Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla mätlösningar inom logistiksidan.

Mätningar inom läkemedelsindustrin och på våra sjukhus har idag blivit en självklarhet.

Läkemedelsverket skriver om läkemedelstillverkning: ”Produkterna skall konstrueras, tillverkas och förpackas på ett sådant sätt att deras egenskaper och prestanda vid avsedd användning inte påverkas ogynnsamt under de lagrings- och transportförhållanden (temperatur, luftfuktighet osv.) som tillverkaren föreskrivit.” För att säkerställa att detta fungerar måste man mäta förhållandena under lagring, oftast i form av temperaturövervakning. Många stora läkemedelstillverkare använder idag GPSLogiks loggers för sin övervakning.

Vi är specialister på GPS-postionering och telematik-applikationer. Vi har alla typer av GPS-sändare för alla ändamål.